Tragikomisk

Driftsetaten, teknisk etat, eller avdeling for plan, miljø og drift. En etat som i riktig gamle dager bare hadde én ingeniør, sjølveste kommuneingeniøren. Mathisen het han. Men han fikk jobben gjort. 

Storfjord rådhus.

Hvor mange  ingeniører som jobber i denne etaten i dag har eg ikke oversikt over, men det ser ut som det trenges en opprydding, i deler av den iallfall. 

For hva ser vi? Jo, siden våren 2021 har det vært kaotisk omkring konkurranser om vintervedlikehold på kommunale veger. Det sies at reglene skal være enkle å følge, men likevel har det blir gjort feil, gang på gang på gang. Hvor mange ingeniører trengs for å gjøre det riktig?

KOFA, klagenemnda for offentlige anskaffelser, har gang på gang fått klager om ulovlig direkte anskaffelser, og har sågar ilagt kommunen ei bot på over 200.000 – av våre skattepenger.    Det er klart det svir i en kommune som balanserer på kanten av Robek-stupet. Og utilgivelig for oss skattebetalere. 

Nylig måtte kommunen møte i retten for nok en klage. Den saka er ennå ikke avgjort. Mens den verserer i rettssystemet, blir kommunalsjefen for etaten anklaga for å ha avvist en tilbyder på grunn av angivelig ikke tilfredsstillende økonomi. Noe som vedkommende tilbyder kunne dokumentere var feilaktig.

I Signaldalen har innbyggerne venta på ei høgst påkrevd oppgradering av kommunale veger – ei oppgradering som er utsatt minst et par ganger. Årsaken var ifølge kommunalsjefen at arbeidet ikke kunne igangsettes før  et par private grustak som mangler konsesjon, får konsesjon. 

Men som iStorfjord har påpekt, er konsesjon bare er nødvendig dersom det skal tas ut meir enn 10.000 – titusen – kubikkmeter grus for hvert grustak. Det tilsvarer ikke langt unna 2000 lastebillass, nok til å legge et 20 cm tjukt gruslag på alle de cirka 15 kilometerne med kommunale veger i dalen. I tillegg finnes det et grustak som har konsesjon. Det skulle holde lenge. Men jobben blir ikke gjort, sjøl om pengene angivelig er klare, enn så lenge.

I 2018 blei kommunens nye kunstgrasbane til 6 mill. innvia ved Hatteng skole. I fjor kunne iStorfjord dokumentere med bilder tydelige setninger i banen. Det har vært befaring der representanter for driftsetaten og entreprenør deltok. 

Av befaringsrapporten framgår det at det er funnet to mangler: Ei slukrist som er plassert for høgt og setningssprekk i asfalten på langsida av banen. 

Det som virkelig er alvorlig, setninger i sjølve banen, er ikke nevnt. 

Det er trist om et anlegg til seks millioner får slike skader uten av det gjøres noe med det. 

Som ikke dette var nok, kom nyheten i dag om at også den siste konkurranseutlysninga  for vintervedlikehold er trukket tilbake. Årsak: Feil og mangler. Nok en gang. 

Det er rett og slett komisk – tragikomisk. Men mest av alt er det trist at en viktig etat fungerer så elendig. Her må noen ta ansvar og rydde opp. Det haster!

2 kommentarer til “Tragikomisk”

  1. Det kunne nok trengtes ei “Tante Sofie” på rådhuset…

  2. På tide at Storfjords befolkning våkner opp og krever endringer med umiddelbar virkning. Én ting er i alle fall klinkende klart – dette kan ikke fortsette!

Det er stengt for kommentarer.