Konkurransen for mars-april avlyst

Konkurransen om vintervedlikeholdet på kommunale veger i Storfjord er ute og kjører. Arkivbildet er tatt i en annen sammenheng(Foto: K.A. Figenschau.)

Storfjord kommune har i dag avlyst konkurransen om vintervedlikehold for mars-april.

Årsaken er at Storfjord kommune har blitt oppmerksom på at
konkurransegrunnlaget inneholder fleire uklarheter, eksempelvis hvilke prosedyrer som gjelder denne anskaffelsen, om konkurransen er delt opp i delkontrakter og hvordan en eventuell tildeling vil foregå.

Konsekvensen av disse uklarhetene er at de kan ha innvirka på deltakelsen i konkurransen, heiter det i meldinga, som er fra Nord-Tromskommunenes Innkjøpstjenesten ved Kim Norrie.

– På bakgrunn av dette har Storfjord kommune saklig grunn til å avlyse anskaffelsen. En ny konkurranse vil bli kunngjort om kort tid, heiter det i meldinga.