Vintervedlikehold: Merforbruk på 4-5 millioner

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Storfjord kommune krever hemmelighold omkring tilbudspriser for de vinnende tilbud i tilbudskonkurranse for «Januar og februar 2023». 

Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS, skriver i dette leserinnlegget at Storfjord kommune har brukt 4-5 millioner mer til vintervedlikehold på kommunale veger enn ved å videreføre kontrakten for 2019-2023, som blei sagt opp våren 2021.

Offentliggjøring av tilbudspriser i offentlige anskaffelser er først og fremst til for å få dokumentert at anbudsprosessen har foregått på markedsmessig forsvarlig vis. Deltakere i en tilbudskonkurranse skal gis mulighet til å etterprøve oppdragsgivers evaluering av tilbud og tildelinger av kontrakt. Prinsipper om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i offentlige anskaffelser synes ikke å gjelde i Storfjord kommune.

Innsyn vi har fått i tilbudsprisene for «November og desember 2022» viser at Storfjord kommune valgte å inngå avtale om vintervedlikehold for områdene Hatteng og Oteren med en tilbyder som var 316 000 kr (eks. mva.) dyrere enn tilbudet fra Ryeng Anlegg AS. Vi finner derfor grunn til å se nærmere på hvilke økonomiske konsekvenser forvaltningen av vinterdriftskontrakter har medført for kommunen de siste halvannet – to årene.

Kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll valgte som kjent i mars 2021 å si opp velfungerende og fullt brukbare kontrakter med tre av kommunens entreprenører.

Dette var kontrakter som var gunstige for Storfjord kommune og skulle vare ut april 2023, såkalt «kontrakt 2019/2023». 

I stedet har det blitt inngått flere kortvarige kontrakter, som både er mye dyrere for Storfjord kommune og i tillegg er anskaffet i strid med anskaffelsesregelverket. 

Merkostnadene Storfjord kommune har blitt påført ved å si opp vintervedlikeholdskontraktene fra 2019 er pr. 31.12.2022 beregnet til å være mellom 3,5 – 4 mill. kr. (eks. mva).

Bakgrunnen for denne beregningen er vurdering av hva de samme tjenestene ville ha kostet kommunen ved å videreføre de samme kontraktene, sett opp mot hva de har måttet betale for nye avtaler pr. vinterdriftssesong. 

 • For perioden november 2021 – april 2022 (en vinterdriftssesong) kostet ny kontrakt for Storfjord kommune 5,3 mill. kr. eks. mva.

Videreføring av «Kontrakt 2019/2023» ville i stedet medført en kostnad for kommunen på om lag 2,5 mill. kr. eks. mva.

 • For perioden oktober 2022 – desember 2022 kostet ny kontrakt for Storfjord kommune 1,2 mill. kr. eks. mva.

Videreføring av «Kontrakt 2019/2023» ville i stedet medført en kostnad for kommunen på i underkant av 0,5 mill. eks. mva.

I tillegg kommer administrasjonskostnader, interne lønnskostnader ved arbeid utført i egenregi, de investeringer som Storfjord kommune gjorde for å kunne utføre flere av tjenestene i egenregi, slik som kjøretøy UTV med henger, mv.

Et samlet merforbruk på vintervedlikehold av kommunale veger og plasser må derfor anslåes å hittil være kommet opp i størrelsesorden 4 – 5 mill. kr. (eks. mva).

Storfjord kommunes kostnad for vintervedlikehold i januar og februar 2023, har vi ikke opplysninger om og er ikke med i beregningen.

For perioden mars og april 2023 skal det også anskaffes tjenester om vintervedlikehold. Kommunen har dermed ingen oversikt på hva sluttregningen for vinterdriftssesongen 2022/2023 kommer på. 

Disse betydelige merkostnadene har nok krevd tilleggsbevilgninger over budsjett, hva har det gått på bekostning av?

Alt merarbeid og unødvendig tid som administrasjonen har hatt med nye konkurranser og utlysninger, hva har det gått på bekostning av?

Med 3 – 4 mill. kr. kunne muligens ungdomsskolen i Skibotn vært bevart, og kommunen unngått å risikere å komme på Robek-liste, jf. ordførerens uttalelse i Framtid i Nord.

Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

3 kommentarer til “Vintervedlikehold: Merforbruk på 4-5 millioner”

 1. Så synd lesing , ikke bra signaler å sende ut fra Storfjord kommune . Å man kan lure på hva han Dag Andreas Myrvoll kommunalsjef i Storfjord har tenkt? Men man skal være forsiktig å si hva man trur er en av årsakene , siden det bare er rykter . Men uansett hemmelighold at vintervedlikehold i Storfjord ble 4 til 5 Milioner dyrere pga at ikke prosessen gikk rett for seg fordi han med billigst anbud ikke fikk den pga blant annet ikke hadde ryddig økonomi klinger merkelig i minne ører. Å kommunen fikk en bot på 2 hundre tusen i en allerede fattig kommune ?! Men så er jeg bare en hardt arbeidende kvinne i Storfjord i helse .Jobbet i Storfjord i nesten 30 år . Regner virkelig med at dette er riktig som Hans Norman Ryeng går ut med er riktig fakta ?! Ikke bare kunne mulighets Skiboten vært spart , men også den store nedskjæringer i helse og i kommunen som nå må gjøres . Hva vil ikke det koste ? Går ikke inn på dette nå . Men i mitt lille hode trur jeg nå ikke at det vil føre med seg en vinn vinn situasjon . Å at man muligens kommer på Robek lista kanskje ikke unngåelig , men kanskje også nødvendig . Å at man må få Eiendom skatt som blant annen vi i Tverrpolitisk liste gikk inn i våres valg program ?! er også trist lesing . Men så har akkurat ikke jeg så mye jeg kunne ha sagt , men heldigvis bor vi et ytrings fritt land.

  1. Det er dessverre riktig fakta og er en konsekvens av å ikke bruke de kontraktene som skulle gjelde også denne vintersesongen.
   I tillegg er det nå brukt 0,5 millioner ekstra på å velge det dyreste anbud på brøyting for indre Storfjord for Januar og Februar.
   Jeg har valgt å utale meg offentlig i denne anskaffelsen slik at Storfjord Kommune sine innbyggere kan få informasjon om det som faktisk foregår.

  2. Jeg anbefaler deg til å legge bort ryktene, og heller studere de tallene ordfører Geir Varvik refererer til i sitt svar til Tore Figenscau i ett tidligere innlegg her i IStorfjord.
   For årene fom 2019 tom 2021 framkommer følgende forbruk på vintervedlikehold:
   2019: 3 878 449,80 kr, 2020: 4 539 098,25 kr, 2021: 3 148 884,17
   Dette er tall som kommunerevisjonen har bekreftet, under gjennomgang og revidering av Storfjord kommunes regnskap.
   At kommunerevisjonen har bekreftet regnskapet, er en garanti for at tallene er rett.
   Det er noen her på disse sidene, som spekulerer i at enkelte forhold i administrasjonen, ikke har gått helt etter læreboka, og framsetter påstander som i beste fall er feil forklaring av fakta.

Det er stengt for kommentarer.