– Svertekampanje mot vårt firma

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Som flere i dag nok er blitt gjort kjent med gjennom kommunalsjef Dag Andreas Myrvolls uttalelse i media, så opplever vi at Storfjord kommune hevder at Ryeng Anlegg AS ikke har «tilfredsstillende økonomi» til å gjennomføre en vintervedlikeholdskontrakt på 2 måneders varighet for januar og februar 2023.

Ryeng Anlegg AS ble dermed avvist fra å få delta i tilbudskonkurranse om vintervedlikehold for disse to månedene. Kommunalsjefens uttalelse i media ble samme dag trukket tilbake av Storfjord kommune og vi har påklaget den urettmessige avvisningen. Om avvisningen ikke omgjøres av kommunen vil vi påklage avvisningen til KOFA.

Ryeng Anlegg AS har en meget sterk soliditet (58,2%) og meget sterk likviditet (2,42). Sammen med en høy egenkapital er selskapets finansielle status sterk. 

Ryeng Anlegg AS har de siste tre årene oppnådd kredittratingen AAA hos Kredittopplysningen AS. Rating AAA betyr den høyeste kredittverdighet som er mulig å oppnå. 

En AAA-rating betyr ifølge Kredittopplysningen AS at selskapets økonomi, betalingsevne og kapitalforvaltning er særdeles god, og det er svært liten risiko knyttet til betalingsmislighold. 

I en svært vanskelig tid for alle i vår bransje er vi stolte av å fortsatt inneha den høyest mulig kredittverdighet.

Vi tilbakeviser på det sterkeste at Ryeng Anlegg AS ikke har «tilfredsstillende økonomi» til å utføre vintervedlikeholdstjenester for 2 måneder for Storfjord kommune, eller for mer langsiktige eller større oppdrag. 

Vi kan vanskelig se på dette som annet enn en del av noe som oppleves som en pågående svertekampanje mot vårt firma.