Vil klage inn vindkraftvedtak

Illustrasjon: Troms Kraft.

VINDKRAFT Norges Miljøvernforbund vil klage inn vedtaket om vindkraft i torsdagens kommmunestyremøte.

Kommunestyret vedtok som kjent med knappest mulig flertall – åtte for, åtte mot –  å si ja til Troms Krafts planer om å bygge ut Rieppi vindkraftverk. Det var ordførerens dobbeltstemme som avgjorde saken til søkerens fordel.

– Utbygginga av vindkraftanlegget, som ikke engang kan kalles et miljøprosjekt, vil medføre store naturinngrep i en allerede utbygd dal. Hva med reindrifta som mister sitt kalvingsområde? skriver regionleder og politisk nestleder i Miljørvernforbundet, Ørjan Holm i en epost til iStorfjord.

– Hvor mange av kommunestyrets medlemmer kjenner til Troms krafts videre planer? spør han, og viser til at det foreligger konkrete planer om å bygge ut vassdraget videre. 

– Hvorfor kunne ikke allmenheten og kommunestyret få de samlede miljøkonsekvensene og inngrepene til vurdering? Dette er lureri!

Hvor lenge vil Troms Kraft vente før de leverer inn ny søknad til NVE om å få bygge ut vassdraget videre? skriver Ørjan Holm.