Gir aldri opp

Kraftutbyggerne har gjort en rekke framstøt for å sikre seg områder for kraftutbygging i Storfjord kommune. Det siste i rekka er den såkalte mulighetsstudien, der innbyggerne i Storfjord og et par andre kommuner i N-Troms tilbys gull og grønne skoger Igjen.

Slåttelva i Skibotndalen er ei av elvene som kan bli tørrlagt som en følge av kraftutbygging.

Nå skal vi leve av å produsere hydrogen! Og til det trengs det enorme kraftmengder, energi som for en stor del går tapt undervegs til hydrogen. Nord-Troms er vindfullt, og vinden bare blåser og blåser, til ingen nytte. Sånn kan vi ikke ha det! Vi må bygge vindmøller for å dra nytte av denne vinden. Og vannet, vannet som bare renner ned i havet. Det må vi lede inn i rør, naturligvis.

I 1979 sa Storfjord kommunestyret under tvil ja til utbygginga av Lavkajåkka. Men betingelsen var at det måtte være det siste vassdraget kraftutbyggerne fikk fingrene i.

Gunnar Grytås skriver i Nordlys 13. januar 1979:

Storfjord kommunestyre vil selge Lavkajåkka, men gjør det dyrest mulig. Og dette vassdraget blir det absolutt siste i kommunen som kraftutbyggerne får fingrene i. Dette kan slåes fast etter at kommunestyret i går behandlet spørsmålet om utbygging av dette vassdraget. Les heile artikkelen!

Slik blei det ikke. Kraftutbyggerne viste ingen respekt for kommunestyrets vedtak. I 2011 kom planene om et vindkraftanlegg ved Rieppejavre i Skibotndalen. Et område som var utpekt til satsingsområde for reiseliv. Et reinbeiteområde. Kommunestyret var delt på midten. Men dobbelstemme til ordføreren avgjorde saka i Troms Krafts favør. Planen stoppa hos NVE: Hensynet til reindrifta veide tyngst – den gangen. Nå er det visst andre tider.

Ikke lenge etter kom Troms Kraft og Statskog i tospann med gigantiske planer for elvekraftverk og hvordan man kunne få meir vann til Skibotn kraftverk. Planer som ville tørrlegge de fleste av elvene i Skibotndalen og Breidalen. Stordalselva og Paraselva i Signaldalen skulle legges i rør. Man ville bare “låne” vannet i de to elvene, som det så fint blei argumentert med.

Det kom inn en rekke høringsuttalelser til planene. Om ikke alle var like skarpe som den fra Harald Ryeng, førte de til, sammen med et negativt vedtak i kommunestyret, at utbyggerne trekte søknaden – på ubestemt tid. Les meir her!

Harald Ryeng skriver blant anna:

På toppen av det hele presterte de å selge hele Skibotnanlegget til svenskene som en panikkløsning på selvpåførte pengeproblemer i forbindelse med et investeringseventyr de innlot seg på der. De har ikke holdt noe av det de har lovt. Les heile uttalelsen !

Det har bare gått seks år sia det siste nei-et fra Storfjord. Nå gjør Troms Kraft, sammen med Ymber denne gangen, et nytt framstøt. Nå må det da være mulig! ROBEK-spøkelse dukker jo stadig opp i de kommunale korridorene i nordfylket, og kraftprisene er skyhøye, noe statsminister Jonas Gahr Støre og hans regjering ikke vil gjøre noe med, annet enn å snu steiner, sette ned nye utvalg og følge nøye med situasjonen.

Meir kraft, meir nett, meir enøk, er mantraet hos statsministeren & Co.

Én kommentar til “Gir aldri opp”

  1. Det er på tide å starte en motstandsgruppe i Storfjord.

Det er stengt for kommentarer.