Vintervedlikeholdskontrakter i boks

Kontraktene for vintervedlikehold av kommunale veger er nå signert.

Etter mye rot og rettssak om vintervedlikeholdet på kommunale veger, er det nå klart hvem som skal brøyte i januar og februar.

I Skibotn er det Koht & Sønner AS som har fått oppdraget, og fra og med Horsnes og innover fjorden er det BAKS AS som har ansvaret.

Det melder kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll til iStorfjord .

Ifølge kommunalsjefen er konkurransen for mars-april aktiv nå.

– Hovedkonkurranse med varighet inntil åtte år blir kunngjort så snart koordineringa med fylket er ferdig. Fylkesvegene i Signaldalen og Kitdalen vil inngå i avtale med fylkeskommunen fra høsten 2023, opplyser han.

Fylket vil betale kommunen for brøyting av fylkesvegene, men ei samordning vil gi samfunnsøkonomisk innsparing ved at samme bil kan brøyte både kommunale og fylkeskommunale veger i dalene.

Nå er det slik at fylkeskommunen brøyter sine veger, og kommunen sine, med hver sine biler.