Ikke rikere på grunn av høge strømpriser

Storfjord kommune er den største kraftkommunen i Troms. Skibotn kraftverk leverer 40 prosent av strømmen i Troms Kraft sitt område. Men skyhøge kraftpriser har ikke gjort kommunen rikere.

Kommunen solgte i fjor 32.9 GWh såkalt konsesjonskraft for mellom 25 og 38 øre/kWh. Kommunen kjøper 4 GWh til eget bruk, for en fast pris på 26 øre/kWt i 2023.

iStorfjord har spurt kommunalsjef Magne Wilhelmsen, som styrer med økonomien i kommunen, om hvilken betydning den store prisøkninga på strøm har hatt å si for Storfjord kommune når det gjelder salg av konsesjonskraft. 

– Svært liten, da vi ligger i prisområde NO04. Vår kraft er «inneklemt» for eksport, svarer han.

– Hvilken pris får kommunen for denne krafta, og varierer den i takt med svingningene i strømprisen ellers? 

Prisen i NOK/MWh har ifølge Magne Wilhelmsen variert fra det lågeste i januar på ca 250 kroner (tilsvarer 25 øre/kWh) til det høgste i oktober på 380 kroner (tilsvarer 38 øre/kWh) . Prisen har steget jamt og trutt fra januar til oktober. Inntektsprognosen for året 2022 er ca 10,8 mill kroner i brutto inntekter.

– Hvor stor inntekt på konsesjonskraft har kommunen budsjettert med for 2023?

– Brutto inntekt er budsjettert med ca 9 mill kroner i 2023.

I konsesjonsvilkårene står det at “Konsesjonæren plikter å avgi inntil 10 pst. av den gjennomsnittlige kraftmengde som de konsederte vassfallene
etter den foretatte utbygging, regulering og overføring kan frembringe med den påregnelige vassføring år om annet til den kommune hvor kraftanlegget er beliggende eller andre kommuner, derunder også fylkeskommuner.

Storfjord kommune har ikke eget strømnett, og må derfor selge denne krafta. Magne Wilhelmsen opplyser at for Storfjord vedkommende innebærer det at kommunen kan selge 32,9 GWh.

Til eget behov kan kommunen ta ut ca 4 GWh .

– Etter 1991 kan også kommunen gjøre som den vil med denne krafta, som fx å selge den til hvem som helst. Har kommuen vurdert det? 

– Kommunen selger 32,9 GWh og kjøper ca 4 GWh per i dag. Kommunen har en fastpris på 26 øre/kWh for 2023.