Politikerne og liv og lære

Foto fra Troms Krafts nettsider.

Ei gruppe barnehagebarn er på en gård for å se på dyra og livet på gården. Mens de er der, kommer tankbilen fra Tine inn på tunet.

– Se der kommer bilen med melka! utbryter en av ungene. Ja, ja. Før de dro fra gården hadde nok disse ungene lært at tankbilen ikke brakte melk til gården, men at den tvert i mot skulle hente melk, melk som kom fra kuene.

Vi mennesker er heilt avhengige av det som vokser på landjorda og det som lever i havet. Av fotosyntesen og pollinering fungerer. Så enkelt er det. Da skulle man tru at all vår virksomhet styrte mot å ta vare på naturen, på land og hav. 

Men sånn er det ikke. Ifølge naturpanelet står det dårlig til. Vi ødelegger stadig meir av den naturen vi er avhengig av. Vi mennesker tar stadig større plass. På bekostning av anna liv vi deler kloden med. Ifølge Naturpanelet er tre firedeler av jordoverflata blitt endra av menneskelig virksomhet. Én million arter er i ferd med å bli utrydda, havet er blitt en diger søppelplass. 

Menneskene største «byggverk» skal være ei enorm øy av plastsøppel som flyter rundt i havet. 

Meir lokalt skal eksempelvis Repparfjorden – en nasjonal laksefjord – fylles med gruveslam fra ei planlagt koppergruve. På den eine fjellvidda etter den andre plantes det vindturbiner. Nå driver kraftselskapene lobbyvirksomhet mot kommunene for å få lov til å bygge enda fleire. Det lokkes med store skatteinntekter og industriarbeidsplasser. De veit at løfte om arbeidsplasser – det er noe som får lokalpolitikere til å sikle. Det skal produseres hydrogen og ammoniakk og batterier. Og så skal det bli et datalagringssenter på hvert nes. Strømslukende industri. Det er det vi skal få. Men det er ingen problem: Vi har vind så det holder til det både det eine og det andre. Og meir vasskraft kan bygges ut. Planene ligger klare i skuffa. 

Menneskene har endra tre firedeler av jordas overflate, og tar stadig større plass på bekostning av anna liv som vi deler kloden med.

Seks AP-ordførere i Nord-Norge skriver i et debattinlegg: «Utbygging av mer fornybar energi i Nord-Norge legger derfor grunnlaget for energisikkerhet, industrietableringer og befolkningsvekst i landsdelen. Industrien, støttet opp av rimelig fornybar energi, vil være vekstmotoren når landsdelen går videre inn i framtiden». 

Vekstmotoren. Urokkelig tru på at meir vekst er løysninga.

Nå har Equinor bestemt å rive gasskraftverket på Melkøya og elektrifisere drifta med strøm fra land. For: Kraftverket spyr ut store mengder av drivhusgassen CO2 til atmosfæren. Når elektrifiseringa er gjennomført, kan gassen isteden sendes til Europa og brennes der. Hold Norge reint, drit i Europa! Elektrifiseringa fører naturligvis til at det må bygges vindturbiner og kraftlinjer i stort omfang. I reindriftsområder. Og andre som måtte trenge strøm i Finnmark og Nord-Troms må klare seg med lite. 

Olje- og enerigiministeren (Terje, som han heiter i Equinor) var i Hammerfest og applauderte da planen blei lansert. Han er statsråd fra Arbeiderpartiet.

Da statsråd Espen Barth Eide  blei intervjua av Eivind Molde i NRK kvelden før naturavtalen i Montreal blei undertegna nylig, sa han blant anna:  «… .. nå vi må vi snu nedbyggingen av natur. Nå må vi få mer natur. Nå må vi klare å  lære oss å leve mye mer i pakt med den naturen som vi er avhengig av for våre liv. Og da må vi bruke ressursene smartere. Vi må tenke på hele vårt fotavtrykk og vi må ta vare på sammenhengende økosystemer både på land og til havs.» 

Barth Eide representerer Det norske arbeiderparti. Akkurat som 06-ordførerne. Og olje- og energiministeren, Terje Aasland. 

Hykleri og dobbeltmoral på høgt plan. Er det rart tilliten smuldrer og velgerne rømmer?

Noen norske politikere lærer aldri. De trur visst fortsatt at det er melkebilen som kommer med melka til kuene. Hvordan naturen fungerer later til å være ukjent. Før de ødelegger meir, burde politikerne lytte til ungene. Det er de som skal arve restene av kloden vi bor på. Vi har bare én.