Ett skritt nærmere konsesjonssak

Sist onsdag vedtok Storfjord kommunestyre at kommunen skal delta i mulighetsstudien Troms Kraft og Ymber gjennomfører i Nord-Troms.

På si eiga nettside skriver kommunen at arbeidet med mulighetsstudien blei igangsatt i høst og skal fullføres sommeren 2023.

– Resultat fra mulighetsstudien vil være med som grunnlag til kommunestyret som seinere vil ta stilling til oppstart av eventuell konsesjonssak for etablering av vindkraftanlegg i kommunen, heiter det videre.

Formannskapet hadde tidligere vedtatt at kommunen ønska å delta i studien, under forutsetning av kommunestyrets godkjennelse.

9. november, før kommunestyret hadde godkjent formannskapsvedtaket, holdt representanter fra Troms Kraft og ei arbeidsgruppe som allerede var valgt, et “hemmelig” møte.

For kommunen informerte ikke om denne saka, verken på kommunens Facebook-profil eller på egne nettsider – til tross for at vindkraft er kontroversielt og interessant for folk flest, enten de er for eller mot.

Helligskogen reinbeitedistrikt skriver i en epost til kommunen at de fikk én dags varsel, og nekta å møte.

Nå skal neste møte i arbeidsgruppa være i januar, ifølge ordfører Geir Varvik.

1. juli i år skriver Semming Semmingsen (konsernsjef Troms Kraft AS og Erling S. Martinsen (adm. dir Ymber AS) i et innlegg i Nordlys:

«Vindkraft, sammen med vannkraft, er en uslåelig kombinasjon. Når vinden blåser kan vi spare på vannet i fjellet, og ha tilgjengelig energi i vannmagasinene til de vindstille dagene. Vindkrafta skal sikre at innbyggerne og bedriftene i Nord-Norge har tilgang på nok strøm også i fremtiden.»

Og videre skriver de i samme innlegg:

«For å øke vannkraftproduksjonen må vi lede mer vann inn i eksisterende magasiner. Dette er et tiltak vi også vil vurdere i arbeidet med å sikre landsdelen mer fornybar kraft.»

i 2015 sa NVE nei til Troms Krafts planer for et vindkraftanlegg ved Rieppejávre av hensyn til reindrifta i området. Det drives fremdeles reindrift i området.

I 2016 sa et enstemmig kommunestyre nei til en rekke elvekraftverk i Storfjord. Det førte til at søkeren, Storfjord Kraft AS ( eid av TK og Statskog med 50 prosent av aksjene hver), beslutta å trekke søknadene på ubestemt tid.

Utbyggingsplanene er klare. De er bare trukket på ubestemt tid. Nå kan de blir henta fram igjen. Her er de: Kraftutbyggingsplaner.