Avlyser langvarig kontrakt

Nå har Storfjord kommune avlyst nok en kontrakt om vintervedlikehold på kommunale veger.

Denne gangen gjelder det den langvarige kontrakten fram til 2026.

I ei melding fra Storfjord kommune ved N-Troms-kommunenes Innkjøpstjeneste heter det:

Storfjord kommune avlyser med dette konkurranse om Vintervedlikehold Storfjord Kommune nr. 312189 jf.
forskrift om offentlige anskaffelser $ 25-4 første ledd. Oppdragsgiver er biitt gjort oppmerksom på flere feil
og uklarheter i konkurransegrunnlaget som ikke kan rettes på annen måte enn ved avlysning.

Det vil innen kort tid bli sendt ut invitasjon til å inngi tilbud på et kortvarig nødvendig dekningskjøp i
perioden som er nødvendig for å få gjennomført en parallell åpen tilbudskonkurranse.”

2 kommentarer til “Avlyser langvarig kontrakt”

  1. Først må jeg takke Tore og nettavisa hans for mange interessante reportasjer fra kommnen, både positive og noen mindre positive. Uten denne blekka hadde vel de fleste av oss vært lykkelig uvitende om det som skjer lokalt. Og i den siste tiden er det vel flere enn meg som har blitt forbløffet over tilstanden, særlig i driftsetaten. Tidligere i høst ble kommunen ilagt et straffegebyr på 200.000 av KOFA for ulovlig direkteanskaffelse. Og nå må de møte i retten for anbudsrot, med fare for både bot og erstatningskrav. Kanskje man heretter burde prioritere kompetanse litt høyere ved ansettelse av nye ledere. Og når man leser kommunedirektørens innstiling til budsjett for 2023, så skjønner man at det renner ut penger noen steder. Her skal det kuttes, hovedsakelig hos de som har de største behovene. På vann/avløp, hvor vi ligger på avgiftstoppen, bebudes en særøkning på 10-25%. Men v/a er en selvfinansierende avgift, hvor en økning må være begrunnet i økte utgifter på området, og ikke for å saldere et budsjett. Og at kraftkommunen Storfjord ønsker å innføre eiendomsskatt regner jeg med blir avvist av politikerne. Her gikk jo alle partiene mot innføring av eiendomsskatt før valget. Så da må vi vel kunne stole på det.

Det er stengt for kommentarer.