11 minutters kortere reisetid – kostnad 32 milliarder

Av Idar Johansen, Oteren

Den nye Follobanen er åpnet med brask og bram uten noen kritiske spørsmål . Hvordan er det mulig at en kostnad på 32 milliarder blir forbigått av våre nordnorske politikere.

Hele prosjektet forkorter reisetiden fra 22 til 11 minutt.  Utrolig!!!

Hvordan kan man da si at Nord Norgebanen  er både dyr og ulønnsom?  Forstå den som kanI