Kulturprisen til Herleif

Herleif mottar prisen av ordfører Geir Varvik. Foto: Storfjord kommune.

I år gikk Storfjord kommunes kulturpris til Herleif Nikolaisen.

Kommunen skriver på Facebook-sida si at det var en overraska Herleif som i dag mottok kommunes kulturpris. Det var ordfører Geir Varvik som delte ut prisen.

Kommunens kulturpris deles ut annethvert år, og blei i år delt ut for 18. gang.

Ifølge kommunens melding kom det inn 14 forslag på kandidater, og ett av forslagene var årets mottaker. Levekårsutvalget var enstemmig i sitt vedtak da de beslutta at årets pris skulle tildeles Herleif.

Om årets prismottaker heiter det:

· Har et positivt vesen, og er alltid engasjert.

· Stiller opp i dugnadsarbeid og sier aldri nei.

· Har i en årrekke jobbet frivillig og uten lønn for barn, unge, voksne og eldre.

Prismottakeren har stått på for idrettslaget og Skibotnhallen i mange, mange år. For Skibotnmarkedet og Dansegallaen har han vært en bauta, og en viktig bidragsyter til at dansegallaen ble kåret til «Årets dansegalla» i 2016.

Dette er en utrettelig ildsjel, og man må leite lenge for å finne hans like. Det er ingen tvil om at dette er en svært aktuell kandidat til prisen.

Prisen består av en en sjekk på 5000 kroner og et diplom med et motiv fra en av kommunens UKM-kunstnere. Årets verk er fotografiet «Et minne» av Mari Valine Sørensen, som deltok på UKM Storfjord 2022.