Exit Nordkalottsenteret

ICA-butikken i Skibotn.
ICA-butikken i Skibotn.
SKIBOTN Rådmannen tilrår å avstå fra den planlagte etableringa av aksjeselskapet Nordkalottsenteret Skibotn AS.
Kommunestyret skal behandle saka om kjøp av den nå nedlagte ICA-butikken i Skibotn (bildet) og etableringa av aksjeselskapet Nordkalottsenteret Skibotn AS i morgen, onsdag.
SKIBOTN Rådmannen tilrår å avstå fra den planlagte etableringa av aksjeselskapet Nordkalottsenteret Skibotn AS.

Det var april i fjor at kommunestyret vedtok å etablere selskapet og å kjøpe butikken.

Når rådmannen nå innstiller overfor kommunestyret å avslutte prosessen med selskapsetableringa og kjøpet av bygninga, begrunner hun det med at forutsetningene har endra seg.

Storfjord kommune kan risikere søksmål fra familien Georgsen, men rådmannen mener risikoen er begrensa, og at kommunen ikke skal la seg presse inn i et partnerskap under bristende forutsetninger.

Nå tilrår rådmannen videre at kommunestyret gir styrelederen i Nordkalottsenteret Skibotn SUS i oppdrag å få tilbakebetalt aksjekapitalen på 3 millioner som er innbetalt fra Storfjord kommune til sperra konto tilhørende Nordkalottsenteret Skibotn SUS.

Vi kommer tilbake med ferske nyheter fra morgendagens kommunestyremøte i morgen.