Ønsker nye infeksjonsforsøk

Anja C. Winger og Cesilie Lien fra NHF ved forsøksbekken i Skibotn. Akivfoto: Tore Figenschau

SKIBOTN I forbindelse med Gyrodachtylus-prosjektet i Skibotnelva ønsker Norges Fiskerihøgskole (NHF) å gjøre ytterligere infeksjonsforsøk med G. salaris neste sommer.

NHF har derfor søkt fylkesmannen og Mattilsynet om tillatelse til å samle inn og befrukte rogn fra opptil fire røyer fra Skibotnelva i høst.
Den befruktede rogna skal plasseres i klekkebokser i en avsperra sidebekk til Skibotnelva, og ved klekking vil fisken bli overført til spesielle kar med vanngjennomstrømming i den samme bekken for startfôring. Deretter skal fisken inngå i nye smitteforsøk med G. salaris.

Tidligere forsøk har vist at gyro kan overvintre på røye uten at der er laks tilstede.