Økonomisk hengemyr for kommunen?

ICA-butikken i Skibotn.
ICA-butikken i Skibotn.
Nordkalottsenterprosjektet i ferd med å havarere.  

Grunnen er at det er uaktuelt for styret i Nordkalottsenteret AS å kjøpe butikken, iallfall så lenge selgeren, Olaug Georgsen, holder fast ved en pris på 3,45 mill. Og blir det ingen handel, kan kommunen risikere et erstatningskrav fra henne.

Styreleder i selskapet, Stig H. Hansen, sier til iStorfjord at ifølge selgeren skal kommunen ha lovt å kjøpe butikken. Han kjenner ikke til en slik avtale, og for selskapet er det iallefall uvedkommende.

– Selskapet kan ikke gjøre noen handel før det er registrert i Brønnøysundregisteret, sier han.

På grunn av møteaktivitet i hele dag, har det ikke vært mulig å få ordfører eller rådmann til å kommentere en slik avtale.

Olaug Georgsen opptrer med fullmakt fra mora, Randi Georgsen, som eier butikken. Når handelen mellom henne og selskapet har kjørt seg fast, skyldes det at styret ikke kan akseptere prisen på 3,45 mill. Det skyldes igjen at verdien av tomta er benytta som tingsinnskudd med 1,2 mill. som aksjekapital i selskapet fra Per-Einar Georgsen, som er Randi Georgsens sønn.

– Når selskapet skal kjøpe noe hos en aksjonær eller nærstående av aksjonær, må styret redegjøre for at verdien for kjøpet er minst så høy som prisen som forlanges, forklarer Hansen. I dette tilfellet er teknisk verdi av eiendommen satt til 5,4 mill. og taksten til 3,8 mill. I teknisk verdi inngår også tomteprisen, som i dette tilfellet er 1,1 mill.

– Når styret skal lage redegjørelse for kjøpet, må verdien av tomta trekkes fra takstens normale salgsverdi. Dermed blir salgsverdien 2,7 mill. etter fratrekk av tomteprisen, sier Hansen.

 – Styret kan derfor ikke lage en redegjørelse for et beløp som er større enn dette, føyer han til.– Går derimot selgeren med på en pris på 2,7 mill., er det ingen problem, sier han.

Styrelederen orienterte Storfjord formannskap om saka i forrige uke, men har ikke fått noen tilbakemeldinger etter det. Nå skal saka opp i formannskap og kommunestyre på nytt.

– Det er reist spørsmål om rådmannens habilitet i denne saka, siden hennes ektefelle er med i styret for Nordkalottsenteret. Hva mener du om det?

– Rådmannen kunne sjøl vært med i styret. Og hun er ikke inhabil fordi hennes ektefelle sitter i styret. Hadde det derimot vært ordførereren, hadde det stilt seg annerledes.

– Men skulle selskapet sendt kommunen en søknad om støtte, ville det vært verre, sier han.

Han mener styret nå har to muligheter: Enten å forhandle med selgeren, Olaug Georgsen, om kjøp av eiendommen til maksimum 2,7 mill., eller å avslutte handelen og skrinlegge prosessen med å registrere selskapet i Foretaksregisteret, samt betale tilbake innbetalt aksjekapital.

Aksjekapitalen i selskapet er på 4,2 mill., fordelt med 1,2 mill. på Per-Einar Georgsen og 3 mill. på Storfjord kommune.

SKIBOTN Det planlagte Nordkalottsenteret i den nedlagte ICA-butikken kan bli ei økonomisk hengemyr for kommunen.