Omstridt: Skal drepe all fisk i Signaldalelva

Fra gyromøtet på Lyngskroa i dag.

ROTENON I 2015 og 2016 vil staten bruke flere titall millioner på å utrydde all fisk i elver i Storfjord hvor anadrome fiskeslag kan forefinnes.

Hensikten er å utrydde lakseparasitten gyrodachtylus salaris, som har drept laksestammene i Skibotnelva og Signaldalelva. Det har tidligere vært gjort to mislykte rotenonbehandlinger i Skibotnelva. 

Nå er metoden endra, og den største endringa er at man vil behandle elvene to år etter hverandre.

Mange er skeptiske til at myndighetene vil bruke så drastiske virkemidler for å redde en enkelt art, og mener at arten over tid vil kunne utvikle resistens.

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund kaller rotenonbehandlinga dyremishandling i offentlig regi, og håper å danne grupper som kan stanse prosjektet.

I dag holdt Fylkesmannen i Troms informasjonsmøte om prosjektet. Ingen ville si noe konkret om hva det vil koste, men likende prosjekter har kosta rundt 30 millioner. Etter behandlinga vil det ta seks til åtte år før elvene kan friskmeldes.

Vi var på Lyngskroa og laga denne reportasjen: