Vindkraftplanene opp av skuffa

Det første arbeidsgruppemøtet er allerede gjennomført. Bildet er saksa fra Troms Krafts nettsider.

I 2015 avslo NVE Troms Kraft Produksjon AS sin søknad om konsesjon for Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune. Nå ønsker både lokale politikere og kraftselskapet å hente vindkraftsaka opp av skuffa igjen.

Det er Troms Kraft og Ymber som har invitert Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen kommuner til å delta i en såkalt “mulighetsstudie” for vindkraftproduksjon og industriutvikling i Nord-Troms. Ifølge TK sine nettsider skal mulighetsstudien utrede om det finnes arealer som gjør det mulig å etablere vindkraftverk og eventuelle industrisatsninger, som hydrogenproduksjon i Nord-Troms. Dette arbeidet starta opp i september og det skal ifølge TK være avslutta innen 30. juni 2023.

Klikk på bildet og les meir!

Formannskapet i Storfjord behandla saka 7. september i år, og etter forslag fra Geir Varvik (H) blei det vedtatt å være med på Troms Kraft sin mulighetsstudie – under forutsetning av kommunestyrets godkjenning.

Kommunestyret har hatt ett møte etter dette, og saka stod ikke på sakskartet.

Illustrasjon fra mulighetsstudien.

Til tross for at kommunestyret ikke har godkjent deltakelsen, er det nedsatt ei arbeidsgruppe i kommunen som skal arbeide med dette, og det første arbeidsgruppemøtet er allerede gjennomført. Det skjedde 9. november.

Det har ikke vært mulig å finne anna informasjon om denne saka på kommunens nettsider enn formannskapsvedtaket i september. Heller ikke på kommunens Facebook-profil eller på ordførerens Facebook-profil er det opplysninger om vindkraftplanene – til tross for at vindkraft er kontroversielt og interessant for folk flest, enten de er for eller mot.

På spørsmål om hvorfor arbeidet er satt i gang uten kommunestyrets godkjennelse, svarer Geir Varvik at saka skal behandles i kommunestyret i desember, og at alle andre aktuelle kommunene i Nord-Troms har gjort det samme, starta opp arbeidet før kommunestyrets godkjennelse.

– Det var bare på grunn av oppstarten, og det blir ikke noe nytt arbeidsgruppemøte før i januar.

– Hvorfor er det så vansklig å finne informasjon om denne saka på kommunens nettsider og Facebookprofiler?

– Ja, det burde jeg kunne svart på. Vi har jo fått denne informasjonen til formannskapet, svarer Varvik, som nå vil nå be kommunedirektøren sørge for at informasjonen blir lagt ut.

– Det er valgt ei arbeidsgruppe. Hvem er det som har valgt deltakere til den?

– I mulighetsstudien stod det hvem som burde være representert, slik som næringsliv, lag og foreninger – alle som har interesser i vedkommende område. De er innbudt til å være med i arbeidsgruppa, og så kan de som vil møte opp, svarer ordføreren.

Helligskogen reinbeitedistrikt har i en epost til komunen protestert på måten distriktet blei innkalt til møtet på.

Nestlederen i reinbeitedistriktet, Anna Lisa Båhl, skriver i brevet at ordføreren i Storfjord personlig ringte lederen i distriktet og bad han om å komme på møtet.

– Det er for kort innkallelsesfrist å ringe dagen før. Alle møteinnkallelser skal skje skriftlig etter forvaltningsloven. Vi forventer at dette etterleves i framtidig kommunikasjon. Distriktet anser møteinnkallelsen for 9. november 2022 som ugyldig, skriver Anna Lisa Båhl i eposten..

Én kommentar til “Vindkraftplanene opp av skuffa”

  1. Stopp dette galskapen
    Folk ble lurt med allerede med monsterlinje

Det er stengt for kommentarer.