– Informasjon, informasjon, informasjon!

Geir Arne Ystmark i Mattilsynet overrekker friskmeldingdokumentet til ass. statsforvalter Bård Pedersen.

Det som henger igjen som et åpent spørsmål etter dagens seiersmarkering over lakseparasitten Gyrodactylus salaris, er hvordan man best kan hindre at den kommer tilbake.

Ordfører i Storfjord, Geir Varvik, som ønska inviterte gjester fra nær og fjern velkommen til Storfjord, konstarte i sin velkomsttale at det er svært mange som gjester Storfjord som ikke kjenner til parasitten og smittefaren. Han har adoptert lederen i Signaldalelvas grunneierlag, Harald Olsborg, sitt sterke ønske om å få i stand en sms-varsling til folk som kommer inn over kommunes grenser, og videreformidla idag ideen til representantene fra myndighetene.

Harald Olsborg viste til at det i Lyngen gikk kjapt å få en slik varsling for skikjørere i Lyngsalpan.

– Når gikk så kjapt der, så må det vel la seg gjøre i denne saka også, meinte han.

Torbjørn Naimaik, grunneier til Kitdalselva etterlyste en konkret plan for overvåkingsarbeidet framover. Ifølge de svar han fikk, blir det kommunen som må ta en lederrolle i dette arbeidet.

Statforvalter Bård Pedersen og møteansvarlig, sa at målet må være: Aldri meir gyro i disse elvene. Han holdt fram at det nå er viktig å få med ungdommen i forvaltninga av fisket, men innrømte at det kan være ei utfordring.

De største truslene mot den nordatlantiske laksen, som allerede er på rødlista, er lakserømmingen, lakselus, pukkelaks og klimaendringer, konstaterte han.

– Dette krever en enorm innsats, også av frivillige, sa han, og roste alle som har bidratt i kampen:

– Heder og ære og en stor takk til alle som har bidratt!