Spør om kunstgrasbanen

Tydelige setninger i banen.

Tidligere kommunestyrerepresentant Arvid Lilleng spør nå om setningene ved kunstgrasbanen på Hatteng.

I en epost til ordfører Geir Varvik viser Lilleng til det er nå avdekka store setninger i kunstgrasbanen ved skolen på Hatteng.

– Meg bekjent er det fortsatt ikke iverksatt grundige grunnboringer i og rundt skolen i regi av NVE. Slike grunnboringer ble heller ikke gjennomført der kunstgrasbanen blei anlagt, skriver han, og spør om ordføreren nå vil få dette utført i regi av NVE.

Arvid Lilleng viser til at det allerede i 2010 blei opplyst at det ikke var foretatt grunnundersøkelser verken da skolen blei bygd eller seinere, og at det allerede på 1960-tallet blei avdekka at det er kvikkleire i området.

Ifølge en epost fra ordfører Geir Varvik har han bedt om opplysninger om hva som er gjort i denne saka.

Berg og dalbane.

– Jeg tar det egentlig som en forutsetning at det før bygging av flerbrukshallen samt etablering av kunstgrasbane og rasforebygging er blitt utført nødvendige grunnundersøkelser, skriver ordføreren.

Se også: Telehiv i kunstgrasbanen

Av en fersk befaringsrapport går det fram at det bare er reklamert på sprekker i asfalten rundt banen og en feilplassert slukrist, men ikke på setningene i banen.