Fikk for lite

Storfjord kommune vil ha meir penger i tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader.

Statsforvalteren har gitt Storfjord kommune tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader. – Feil beløp, meiner Storfjord kommune, og har klaga på vedtaket.

Statsforvalteren hadde gitt tilsagn om midler til følgende forebyggende tiltak mot rovviltskader i Storfjord med inntil 60 000 kroner som tilskudd til gjeting og planlagt utvida tilsyn.

Statsforvalteren viser til dokumentasjon fra Storfjord kommune som viser at kommunen har betalt 46 146 kroner til gjetere, og overført beløpet til kommunens konto.

Storfjord kommune har klaga på dette vedtaket, og meiner at beløpet som blir utbetalt er feil.

Rådgiver for jord, skog, fisk og utmark, Marit Lillebo Figenschau i Storfjord kommune, viser til at på lønnsslippene er det bruttobeløpene som er utgangspunktet for utbetaling av lønn. Beløpene utgjør totalt 53 125 kroner, ut fra en timepris på 250 kroner og et totalt timeantall på 212,5.

– I tillegg til dette beløpet har vi i vår rapport skrevet at Storfjord kommune som lønnsutbetaler også må ta hensyn til sosiale utgifter som pensjon og feriepenger. Dette utgjør totalt 30 prosent. Derfor har vi ganga beløpet med 1,3, og ender opp med utgifter på totalt 69 063 kroner, står det i klagebrevet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *