Vintervedlikehold: Må svare om “åpenbare brudd”

Illustrasjonsfoto: Snøbrøyting på Vassdalsjordet i Signaldalen ca 1955-56. Brøytebilden tilhører Erling Larsen. Personene som er med på bøytebildene (i alt 6) er: Bjarne Olsborg, Rudolf Olsborg, Helge Olsborg og brøytesjåføren Erling Larsen. Eier/informant: May Britt Rognli.

Sist torsdag inngikk Storfjord kommune kontrakt om vintervedlikehold med BAKS AS for heile kommunen. Advokatfirma DLA Piper Norway DA påpeiker nå at kommunen plikter å avvise tilbudet fra BAKS.

Advokatfirmaet, som representerer Ryeng Anlegg AS og Koht & Sønner AS, de to andre entreprenørene som sammen med BAKS AS mottok forespørsel og leverte tilbud, har nå sendt inn klage på hasteanskaffelsen.

I et brev til kommunen skriver advokatfirmaet:

– Siden klagen adresserer alvorlige brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, bes det om ei snarlig tilbakemelding på hvordan feilene vil håndteres og avhjelpes av kommunen. Som det fremgår av klagen, forventes det at kommunen uansett gir si tilbakemelding seinest innen mandag 21. november 2022 kl. 12:00. Om ikke svar gis innen fristen eller svaret ikke tilkjennegir håndtering av de åpenbare brudd som har skjedd, vil Ryeng og Koht tvinges til å iverksette ytterligere skritt for å håndheve sine rettigheter.

Advokatfirmaet skriver i brevet at gjennomføringa av hasteanskaffelsen innebærer en rekke alvorlige feil og brudd på anskaffelsesregelverket, blant anna at kommunen hadde plikt til å avvise tilbudet fra BAKS fordi tilbudet inneholdt vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget, og at dette tilbudet derfor ikke kan sammenlignes med tilbudene fra Ryeng og Koht, som er inngitt i tråd med konkurransegrunnlaget.

Videre heiter det i klagen:

–  Kommunen har ikke redegjort for valg av leverandør. Etter fleire omgjøringer av tildelingsbeslutninger har Ryeng og Koht via media og kommunens facebookprofil blitt kjent med at BAKS har inngått kontrakt for gjennomføring av oppdraget i november og desember 2022. Dette, og anna hemmelighold i relasjon til anskaffelsen, representerer åpenbare brudd på de grunnleggende kravene til forutberegnelighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesloven paragraf 4.

–  Kommunen har i strid med kravene til likebehandling og forutberegnelighet i anskaffelsesloven paragraf 4 ikke inkludert kontraktsbetingelsene ved grunnlaget for Hasteanskaffelsen.

– Det er dessuten på grunn av kommunens dårlige planlegging av konkurranser for inngåelse av kontrakt om oppdraget, at kontrakten kommunen og BAKS nå har signert ikke er kunngjort og inngått i samsvar med anskaffelsesregelverket. Siden kommunen ikke vil ha tid til å inngå ny kontrakt med virkning fra 1. januar 2023, er det på det reine at kontrakten mellom kommunen og BAKS vil innebære en ulovlig direkteanskaffelse.

På vegne av Ryeng Anlegg og Koht& Sønner krever advokatfirmaet at kommunen:
• Avviser tilbudet fra BAKS
• Tildeler Ryeng områdene Hatteng og Oteren
• Tildeler Koht området Skibotn
• Tildeler området Signaldalen til leverandøren som har tilbudt lavest pris i tråd med konkurransegrunnlaget
• Umiddelbart kunngjør ny konkurranse om levering av vintervedlikeholdstjenester etter desember 2022.

– Alternativet vil være å tildele kontakt kommunen allerede har med tre leverandører  for vintervedlikehold i perioden 2019-2023. Dette ble allerede tatt opp i brev fra Ryeng 30. september 2022 uten at det er kommentert fra kommunens side, heiter det i klagen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *