Fikk fast stilling

Willy Arne Ørnebakk er fra 3. november tilsatt i fast 100 prosent stilling som konsulent ved Nordkalottens grensetjeneste.

Kommunedirektøren har med hjemmel i vedtak av formannskapet den gitt Willy Arne Ørnebakk fast 100 prosent stilling som konsulent ved Nordkalottens grensetjeneste.

Ansettelsen gjelder fra 3. november, og avtalt lønn er 777.300 kroner i året.

Godtgjøringa omfatter også tjenestemobil og utgifter til bruk av telefonen, bruk av egen bil etter gjeldende regulativ og inntil 10 virkedager fri hvert år som følge av meirarbeid og møtevirksomhet ut over ordinær arbeidstid. Ved behov kan ytterligere feriedager avtales.

Ørnebakk blei løyst fra stillinga som kommunedirektør etter bare to år, etter sigende av eget ønske på grunn av egen helse.

Han fikk da tilbud om et vikariat i stillinga som leder av grensetjenesten i Skibotn, til ei lønn som var cirka 100.000 kroner høgre enn lederen han skulle vikariere for hadde.

Les også: Hadde ikke tillit?