Brøyting til BAKS

Storfjord kommune har i dag inngått kontrakt om vintervedlikehold med BAKS AS for heile kommunen.

Det opplyser kommunedirektør Trond-Roger Larsen i ei melding til iStorfjord. Kontrakten gjelder ut året og for heile kommunen. Utlysning for tjenesten etter 1. januar 2023 er ikke utlyst ennå.

Advokat Emelie Kristoffersen i advokatfirmaet Berngaard har i en epost til Storfjord kommune varsla at de vil sende stevning/midlertidig forføyning til tingretten for å få kjent kontrakten uten virkning hvis kommunen går videre med anskaffelsen. Det har kommunen i dag gjort.

Kommunedirektøren opplyser at kommunen ikke er orientert om noen stevning.

Storfjord kommune har sia i fjor vår forsøkt å utlyse en konkurranse om vintervedlikehold av de kommunale vegene for perioden 2022-2026. Til nå har ikke kommunen klart å lage en konkurranse som har vært lovlig, og har stadig mottatt klager. Det ser ikke ut som kaoset er over ennå.