Telehiv i kunstgrasbanen

Det er oppdaga setninger/telehiv i den forholdsvis nye kunstgrasbanen på Hatteng.

Banen blei åpna i 2019 og prislappen blei vel 6 millioner. Banen er en del av et større kulturanlegg som i tillegg omfatter skolen, flerbrukshallen, svømmehallen, lysløypa og skytebanen. Men nå ser det ut til at banen har fått teleskader.

Som iStorfjord skreiv om i forrige uke, har kommunen reklamert på sprekker i asfalten i løpebanen rundt banen og ei slukrist som er for høgt i terrenget. Det er ingeniør Kim Norrie i Storfjord kommune som har sendt reklamasjonen til utførende entreprenør, til Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS.

Bølgene i grasmatta sees tydelig langs den kvite sidelinja.

Kim Norrie opplyser på telefon at det var garantibefaring på anlegget i forrige uke.

– Dere har reklamert på sprekkene i asfalten og slukrista, men har dere reklamert på telehivet på sjølve banen?

– Ja, vi såg på det også, svarer Norrie.

Men det samsvarer ikke med det adm.dir. Ernst Vidar Hanssen i Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS opplyser. I en epost til iStorfjord skriver han:

Vi hadde garantibefaring på banen forrige uke og fikk 2 mangler. Sprekk i asfalt og en slukrist som var litt høyt plassert i forhold til terrenget. Den en saken blir nok ordna nå i høst, mens neste mangel blir tatt til våren. Arbeidet vil ta en dag.

Hanssen har ikke svart på en henvendelse om registrert telehiv.

I befaringsrapporten som iStorfjord har fått tilgang til, går det heller ikke fram at telehiv har vært påpekt som mangel.

iStorfjord har prøvd å få svar på hvor alvorlig denne skaden er, hva som eventuelt skal gjøres med den, men ingeniør Kim Norrie i Storfjord kommune har ikke svart på telefon.

Bernt Døhl i Baks AS var med på befaringa, men i ei melding til iStorfjord skriver han at han ikke kan gi kommentar i tilfeller der han har vært innleid av en tiltakshaver.

Befaringsrapporten. Det har ikke lyktes å få svar på hva punktet som må avklares handler om.

Både Roar André Nyheim og Steinar Dalheim Eriksen i Storfjord IL sier at setningene i banelegemet er registrert.

– Det er kommunen som er eier av banen. Storfjord IL har en avtale om bruk og et vedlikeholdsansvar gjengitt i avtalen. Når det gjelder påpekte setninger, har vi registrert dette. Men saka må følges opp av kommunen som hadde avtalen med entreprenør og leverandør av banen ved bygginga. Her får ikke laget gjort så mye i saka annet en å påpeke skader og evtuelt mangler til baneeieren. Om reklamasjon er sendt fra kommunen, det kjenner jeg dessverre ikke til, skriver Steinar Dalheim Eriksen i ei melding til iStorfjord.

Maar Stangeland var leder i Storfjord IL på den tida anlegget blei åpna. Han sier at dersom det nå er setninger i banen er dette alvorlig, og noe kommunen må ta tak i før garanatiansvaret går ut. Han var med på å forhandle fram avtalen med Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS og meiner at Storfjord fikk en svært god fastprisavtale.

Setninger i kunstgrasbanen.