Ordføreren er lei, vil ha fortgang

Ordfører Geir Varvik vil ha fortgang i arbeidet med kommunale veger i Signaldalen.

Ordfører Geir Varvik (H) har nå sett seg lei på at de kommunale vegene i Signaldalen verken får det vedlikeholdet som kreves eller at planlagt opprusting ikke blir gjennomført.

Til tross for at pengene er bevilga, har det ikke skjedd noe med opprustinga.

I en epost til kommunedirektøren, som iStorfjord har fått kopi av, viser ordføreren til at kommunestyret er feilinformert når det gjelder muligheten for å hente ut grus i nærområdet.

– I 2021 ble kommunestyret orientert om at kommunen måtte søke Bergmesteren om konsesjon for uttak og knusing av masser. Pr dagens dato er ikke dette gjort. Imidlertid viser det seg at en kan ta ut eller knuse inntil 10 000 kubikk uten konsesjon. Det betyr circa 500 – 800 lass med grus per uttakssted. Slike mengder er det tvilsom at vi trenger, skriver ordføreren.

Han viser videre til at det i Bårbakken gjennom fleire tiår er tatt ut masser når det er bygd veger fleire steder i området, og at man her fortsatt kan ta ut gode morenemasser til bruk på veger i Signaldalen.

– Videre har Manndal Maskin tilgjengelig masser i Skibotndalen, i de kvaliteter en ønsker, skriver han, og legger til:.

– Jeg ønsker at vi får fortgang i dette arbeidet slik at vi i 2023 får ordna vegen. Det hjelper ikke å bare legge ut nye masser. Først må en blant anna sørge for grøfting mm. Vi må på en enkel måte finne ut hva som er best for kommunen. Er det å leie inn mobilt knuseverk til for eksempel Nymo-området, hente masser i Bårbakken, eller kjøpe masser annet sted fra. Eventuelt sende ut en prisforespørsel – anbud på oppgradering av veg.

– Dersom vi ikke har den nødvendig kompetanse på huset, så vil vi kunne kontakte samferdselssektoren i Troms og Finnmark fylkeskommune og be dem om hjelp til dette. Under siste vegdialog møte vi hadde den 10. oktober med TFFK var dette noe de gav beskjed om at de gjerne kunne hjelpe kommunen med. Et slikt tilbud mener jeg at vi må benytte oss av, avdelinga besitter meget stor kompetanse på dette feltet. Mitt mål er at dette bør være avklart innen påske, slik at vi kan få sendt ut anbud og med oppstart så snart det er mulig.