Signaldalspensjonister måtta ta vegvedlikeholdet på dugnad

Bjørn.Jonny Rognli og medpensjonister har tatt spaden i egne hender og lapper den hullete Parasvegen. Foto: Privat.

Nå har pensjonistene øverst i Signaldalen tatt affære med de nesten ufremkommelige vegene. 2,5 km vegstrekning er reparert i dag, men de verste strekningene gjenstår dessverre

Det skriver Bjørn Jonny Rognli på Facebook-sida si søndag kveld.

– Det har aldri vært så dårlig sommervedlikehold på de kommunale vegene som de siste to-tre årene, men spesielt i år har har det vært helt elendig. Vegen er høvla kun én gang i løpet av sommeren. Og dette må vi bare finne oss i. Det er ei skam at det fra kommunens side ikke kan gjøres litt «førstehjelp» en gang, skriver han videre.

Han konstaterer at vi nå er i november måned, og at det i alle fall ikke kan gjøres noe med problemet før det er gått minimum sju måneder.

– Vi må bare håpe på snø snarest slik at vi får «hvit asfalt» som vi kaller det her oppi dalen, skriver han til slutt.

Det er ikke første gang at signaldøler ser seg nødt til å ta spaden i egne hender. Her er noen saker fra de siste 10-12 åra:

Blir ingen oppgradering

Lager veg i vellinga

Advarer mot å kjøre…

Én million til…

iStorfjord har intervjua ordfører Geir Varvik (H) om kommunalt vegvedlikehold.

Hvorfor må innbyggerne gang på gang trø til å reparere kommunale veger i Signaldalen? I år blei det høvla én gang, opplyser dugnadsgjengen.

– Har sjekket litt samt vært innom Odne Olsrud hos Mesta. For cirka halvannen måned sia var Dag Myrvoll (kommunalsjef, red.anm.) og jeg på en befaring ved Paras, det var veldig enkelt å konstatere at vegen var i dårlig forfatning. Under de samtalene vi hadde med noen som bor i området, varsla vi at vi ville finne midler til å få vegen høvla før vinteren. Dag Myrvoll fant midlene da vi kom tilbake til kommunehuset, og ansvarlig for kommunale veger i kommunen sjekka samme dag om hvem som hadde høvel og kunne gjøre en slik jobb. Mesta sa at de kunne gjøre det. Siden da har ansvarlig for dette fleire ganger kontakta Mesta og etterlyst dette arbeidet. Siste kontakt med Mesta var faktisk på fredag. I samtale med Mesta i dag blei jeg lovd at de i løpet av dagen skulle forsøke å få høvla.

Og her er Mesta i formiddag på veg for å utføre oppdraget.

– I forrige valgperiode blei det opprusta ca én km veg. Med 250 meter/år vil det ta mellom 50 og 60 år før alle de 14-15 km er opprusta. Du har ett år igjen av denne perioden. Hva vil du gjøre med saka?

– Kommunestyret har enstemmig satt opprusting av Signaldalsveien som første prioritet, og som ordfører skal jeg følge opp også denne saka veldig nøye.

– I et par år har opprustinga av vegene blitt utsatt, sjøl om pengene angivelig er klare. Kommunalsjefen venter på at det skal bli gitt konsesjon. Men det er mulig å ta ut inntil 10000 kubikk uten konsesjon – 1000 lastebillass, 2000 lass til sammen i de to aktuelle grustakene. Dessuten ligger det et grustak (Bårbakken) like ved som har konsesjon. Hvorfor blir ikke muligheten utnytta?

– Kommunen hadde satt av i sitt budsjett midler for opprusting av vegen i Signaldalen, men kommunestyret har fått beskjed om at vi måtte søke konsesjon for å få knust stedlige masser. Det viser seg nå at dette kanskje ikke er nødvendig i det hele tatt.

– Hva vil du si til signaldøler som hvert å får bilene sine ødelagt på nærmest ufarbare veger?

– Jeg kan ikke anna enn beklage at ikke noe har skjedd med vegen, og vi skal ikke ha det slik at beboerne selv er nødt til å ta spaden, riva eller annet fatt for at vegen skal bli kjørbar. Jeg tar det som en heilt klar forutsetning at kommunens administrasjon følger opp saka og at noe vil skje i løpet av 2023. På vegne av kommunens politiske ledelse garanterer jeg at vi vil følge opp saka.

5-minutt og påfyll av energi. Janne-Annie Strøm og Randi Rognli..
Signaldalspensjonister måtte ta spaden i egne hender for å fylle igjen hull i Parasvegen.
Lappeteppe.