Vraka forrige gang, nå vil de ha ho tilbake som søker

Stine Jakobsson Strømsø.

Stine Jakobsson Strømsø blei vraka da Storfjord kommune forrige gang tilsatte kommunedirektør. Nå vil de gjerne ha henne som søker.

Det er Nye Troms som skriver dette i dag.

Da tidligere rådmann/kommunedirektør Trond Roger Larsen gikk av med pensjon, blei Willy Ørnebakk tilsatt. Det kom svært overraskende på mange, som meinte at Jakobsson Strømsø var langt bedre kvalifisert for jobben. Ringreven Ørnebakk gikk av med seieren. Han holdt imidlertid ut bare knappe to år, og gikk etter sigende av etter eget ønske. Det blei imidlertid spekulert i om han blei bedt om å gå, ettersom tilliten til ham skulle ha blitt mangelvare.

Han fikk tilbud om et vikariat i stillinga som leder av grensetjenesten i Skibotn, til ei lønn som var betydelig høgre enn den han skulle vikariere for, hadde.

Nå har kommunen lyst ut kommunedirektørstillinga to ganger, uten å få søkere som tilfredsstiller kommunens krav. Tidligere kommunesdirektør Trond Roger Larsen har påtatt seg å vikariere inntil stillinga er besatt, men ikke lenger enn til 31. desember.

Ordfører Geir Varvik har uttalt til iStorfjord at man nok vil finne ei løysning, og ser ikke bort fra at det kan bli løyst internt.

Stine Jakobsson Strømsø blei vraka av Storfjord kommune, men fikk tilsvarende stilling i Bardu kommune, hvor hun har vært tilsatt siden i fjor vår.

Geir Varvik bekrefter til Nye Troms at han vært i kontakt med Stine og bedt henne søke, og at det også gjelder andre kandidater. Ingen av dem har imidlertid søkt.

Heller ikke Stine Jakobsson Strømsø. Til Nye Troms sier ho at det er hyggelig å være ettertrakta, men at ho ikke har søkt, og at ho blir værende i Bardu, til tross for at ho bor i Storfjord, og har lang pendlerveg.