– Ny konkurranse må også avlyses!

Ryeng Anlegg AS har engasjert advokatfirmaet Berngaard i forbindelse med konkurransen om vintervedlijehol på kommunale veger i Storfjord.

Advokatfirmaet Berngaard krever at den nye konkurransen om vintervedlikehold for november og desember på kommunale veger også må avlyses.

Storfjord kommune avlyste den forrige konkurransen etter krav fra Berngaard, som handterer denne saka på vegne av Ryeng Anlegg AS. Kommunen har nå starta en ny konkurranse. Det er anbudsåpning klokka 12 førstkommende mandag, og kontrakten skal altså gjelde fra dagen etter, i november og desember.

– Den nye konkurransen hefter det også vesentlige feil ved, og også denne konkurransen må avlyses, krever advokat Emilie Melbø Kristoffersen hos Berngaard.

Den nye konkurransen må avlyses fordi det hefter vesentlige feil ved den, skriver advokat Emilie Melbø Kristoffersen i et brev til Storfjord kommune. (Foto: Advokatfirmaet Berngaard).

På rådhuset på Hatteng sitter en fortvilt kommunedirektør.

– Det virker som jeg er blitt fagansvarlig for brøyting også nå, sier Trond-Roger Larsen. Alle ringer til han i denne saka.

Han hadde et håp om at ved å overlate arbeidet til innkjøpssjefen i Nord-Troms, kunne det bli orden på utlysinga.

– Han har bedyra at vi har rett til å gjøre den kortsiktige delen slik vi har gjort det. Jeg velger å tru at det er rett, og lar fristen mandag klokka 12 stå. Kontrakten skal gjelde fra dagen etter. Så må man ta den tida det tar med en avtale, sier kommunedirektøren, og føyer til at han har sett på yr.no at det ikke blir så aller verst vær tirsdag iallfall.

– Men det er på tampen.

– Hvorfor har kommunen holdt på sia i fjor vår uten å klare å utlyse en lovlig konkurranse? Regelverket skal jo være enkelt å følge.

– Ja, jeg er enig, det skal være det. Men når man har forsøkt internt tre ganger og ikke fått det til, blir jeg betenkt. Blir det rettergang og vi taper, så har vi allefall gjort ei erfaring.

Han håper nå at innkjøpssjefen, som har bidratt til konkurranser i Nord-Troms uten klager, har gjort det riktig.

– Men hvis entreprenørene stadig påpeker både store og små feil, har vi det gående. Klager ikke den eine, så klager den andre. Det tapper enormt med energi og arbeidstid, sier han.

Mandag-tirsdag syntes han det var nesten uforsvarlig at kommunale veger ikke blei strødd, og meiner at de ansatte kanskje kunne strødd sjøl, iallfall utafor inngangspartiene.

Under nasjonal terskelverdi

Jonny Bless er innkjøpssjef i Innkjøpstjenesten for Nord-Troms. Han sier til iStorfjord at anskaffelsesverdien i denne konkurransen er under nasjonal terskelverdi, og at utlysinga derfor er lovlig. Ifølge innkjøpssjefen har leverandører i Storfjord kommune blitt invitert til å gi en pris. Prisen skal gies på fire områder: Skibotn, Hatteng, Signaldalen og Oteren, alle med tilhørende roder.

Tilbyderne kan velge hvilket område de vil by på: Ett , to, tre eller alle.

Hva hvis det kommer snø på mandagskvelden?

– Det er en utfordrende situasjon. Hvis det skulle bli utfordring med snø, må man bare løyse det på en eller annen måte.

Skulle vært kunngjort i Doffin og TED

Advokat Kristoffersen hevder at verdien av konkurransen er over EØS-terskelverdi, og skulle vært kunngjort i Doffin og TED. Dette er ikke gjort.

Advokaten bemerker i brevet til kommunen at det ikke er en alminnelig anledning til å inngå en midlertidig kontrakt uten å følge regelverket.

– Et slikt behov må eksempelvis bli forsøkt å løst ved en hasteanskaffelse. I denne saka ville det derimot ikke vært lovlig med en hasteanskaffelse da grunnen til hastverket ligger på kommunen. Det må derfor lyses ut en konkurranse med vanlig tilbudsfrist, heiter det i brevet.

– Vi vil forfølge den ulovlige direkte anskaffelsen rettslig hvis det blir nødvendig, skriver Kristoffersen.