Klart for nye Valmuen

Skisse nye Valmuen.
Skisse nye Valmuen.

Storfjord kommunestyre godkjente i dag det framlagte skisseprosjektet for oppbygging av Valmuen.

Inkludert i prosjektet er et tilleggsareal på cirka 200 kvadratmeter, samt sammenføyning med Lyngsalpan Vekst.

Debatten kom til å dreie seg om hvordan saka skal behandles videre. Etter en lang debatt vedtok kommunestyret til slutt enstemmig å godkjenne det fremlagte skisseprosjektet for oppbygging av Valmuen inkludert et tilleggsareal  på ca 200 kvadratmeter, samt sammenføyning med Lyngsalpan Vekst.

Vedtaket innebærer videre at styringsgruppa skal være byggekomité og får fullmakt til å starte forprosjektering og detaljplanlegging av prosjektet.

Mot åtte stemmer ble vedtatt at styret for plan og drift skal være byggekomité og ha fullmakt til blant anna å utarbeide anbudsdokumenter. De åtte stemte for rådmannens innstilling på dette punktet, som innebærer at når forprosjektet er ferdig, skal saken til kommunestyret for godkjenning av finansiering og låneopptak.

Det er arkitektfirmaet Amundsen som har utarbeidd skissen (både for Valmuen og Åsen), og arkitektskontorets representant, Peter Amundsen, kunne innkassere mye ros for arbeidet i dagens kommunestyremøte.