Dårlig jobb

Jobben firmaet Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS har har gjort på Hatteng kunstgrasbane er for dårlig.

Det meiner Storfjord kommune, som har registrert fleire feil: dårlig drenering i overkant mot skredvollen, drenssluker er montert over bakkenivå, og sprekker i asfalten.

Nå har kommunen reklamert på arbeidet som er utført, og har bedt om at firmaet kommer på ei snarlig befaring og gir tilbakemelding om eventuell løysning. (Bilder: Storfjord kommune)