Går vinteren i møte uten avtale om brøyting

Den første snøen har kommet også på de kommunale vegene. Men kommunen har ingen brøytekontrakt. Foto: Kim Gabriel Rydningen.

Foreløpig er det svært usikkert hvordan kommunen skal ivareta ansvaret sitt med vintervedlikehold av de kommunale vegene kommende vinter.

Den første snøen har allerede kommet, og kommunen står uten kontrakt om vintervedlikeholdet.

– Hvis Storfjord kommune nå utarbeider et forsvarlig konkurransegrunnlag og lyser ut konkurransen på nytt med riktig tilbudsfrist, vil det likevel ta fleire måneder før kommunen vil ha en avtale på plass med nye leverandører.

Det skriver advokat Emilie Melbø Kristoffersen i advokatfirmaet Berngaard AS, som representerer Ryeng Anlegg AS, i et brev til Storfjord kommune.

Kommunedirektør Trond Roger Larsen opplyste i en epost til iStorfjord i går at kommunen har forsøkt å utarbeide kontrakter sia våren 2021, men at alle forsøk har hatt mangler når det gjelder anskaffelsesregelverket. Nå har han engasjert Innkjøpstjenesten i Nord-Troms til å gjøre arbeidet med den nye utlysninga, og har dermed fritatt sin egen kommunalsjef fra ansvaret.

Advokat Kristoffersen viser til at kontrakt mellom partene ble signert 20. september 2019, og at de blei inngått etter en konkurranse som var kunngjort og gjennomført i tråd med reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Avtalen hadde en varighet på to år, med opsjon på ytterligere 1 + 1 år som som skulle utløyses automatisk dersom avtalen ikke blei sagt opp.

Men kommunen sa opp avtalene i mars i fjor, og har nå ingen avtaler.

Advokat Kristoffersen minner om at Storfjord kommune fremdeles står fritt til å trekke tilbake oppsigelsen av kontrakten for å ta i bruk kontraktenes opsjon for 2022/2023, slik at de har noen som kan gjøre vintervedlikehold kommende sesong.

– Det vil være den eneste forsvarlige måten å ivareta hensynet til anskaffelsesregelverket og sikre en forsvarlig beredskap i kommunen, skriver Kristoffersen.

Uten å begrunne det har kommunedirektøren gjort det klart at det ikke er aktuelt å ta i bruk opsjoner fra kontrakter som utgikk våren 2021.

Kommunen skal nå i tillegg til den lange kontrakten utlyse en korttidskontrakt for november og desember i år. Den skal altså være undertegna før tirsdag i neste uke.