Vintervedlikeholdet utlyses på nytt

Kst. kommunedirektør Trond-Roger Larsen har kanskje grunn til å se betenkt ut, ettersom kontrakt om vintervedlikehold ennå ikke er “i boks”, og vinteren truer med å komme. Arkivfoto.

Konkurransen om vintervedlikehold av kommunale veger i perioden 2022-2026 skal lyses ut på nytt.

Det opplyser konstituert kommunedirektør Trond Roger Larsen i en epost til i Storfjord.

Dermed har klagen som firmaet Ryeng Anlegg AS framsatte ført fram. Firmaet påpekte en rekke feil i den første utlysinga, og gjorde det klart at dersom ikke konkurransen blei avlyst, ville de gå til tingretten og be om midlertidig forføyning.

Den langsiktige kontrakten for perioden 2022-2026 blir nå utlyst av Innkjøpstjenesten i Nord Troms.

I tillegg skal Innkjøpstjenesten i Nord Troms lyse ut en kortsiktig kontrakt for perioden november-desember i år.

Kommunen har for tida ingen gyldige kontrakter.

– Alle er utgått.  Det er heller ikke aktuelt å ta i bruk opsjoner fra kontrakter som utgikk våren 2021, opplyser kommunedirektøren.

Vi har spurt kommunedirektøren om hvorfor Storfjord kommune nå har bedt Innkjøpstjenesten i Nord-Troms lyse ut konkurransen. Kommunedirektøren svarer slik på e-post:

“Storfjord kommune har forsøkt å arbeide frem kontrakter siden våren 2021.  Det har vist seg at alle forsøk har hatt mangler i forhold til anskaffelsesregelverket. Siden Storfjord delfinansierer stillingen som innkjøpssjef i Nord Troms, har jeg forespurt innkjøpssjefen om han har kapasitet til å forestå denne nye utlysningen. Under omstendighetene er han villig til å gjøre dette.”