Skisseprosjekt Åsen vedtatt

Arkitekt Peter Amundsen legger fram skissen for Åsen omsorgssenter.
Arkitekt Peter Amundsen legger fram skissen for Åsen omsorgssenter.

Storfjord kommunestyre godkjente i dag det framlagte skisseprosjekt for et nytt sykehjem på Åsen. 

Arbeiderpartiet ved Stine Jakobsson Strømsø foreslo å avvise rådmannens innstilling, og foreslo isteden å planlegge nytt sykehjem i indre deler av kommunen.

Begrunnelsen hennes var at hun vanskelig kunne se for seg at ombygginga av den gamle delen av Åsen ikke omfattes av byggeforskriftene, TEK10. Hun stilte seg også tvilende til at det ville bli plass for en eventuell ytterligere utvidelse av omssorgssenteret.

Ved voteringa ble rådmannens innstilling vedtatt mot seks stemmer, som ble avgitt for Arbeiderpartiets forslag.

Styringsgruppa forsetter med detaljplanlegging av prosjektet.

Etter at forprosjektet er ferdig med vedtatte kostnader skal saken tilbake til kommunestyret for vedtak om finansiering og låneopptak.