Vintervedlikehold til tingretten

Slik så det ut på vegene i Signaldalen 20. september 2003 etter at det hadde falt 20 cm snø i løpet av natta. Nå kan vinteren komme når som helst, og kommunen har ikke landa en brøytekontrakt ennå.

Ryeng Anlegg AS  har satt fram krav om at den utlyste konkurransen om vintervedlikehold på kommunale veger i perioden 2022-2026 avlyses på grunn av vesentlig feil, og har klaga saka inn for KOFA.

I brev av 7. oktober gav KOFA Storfjord kommune en frist på fem dager på å  gi opplysninger om konkurransen. iStorfjord har forsøkt å få klarhet i hva som skjer i saka, men til tross for fleire forsøk, har det ikke lyktes å få en kommentar fra kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll.

Ryeng Anlegg opplyser til iStorfjord at de heller ikke har fått svar på om konkurransen avlyses, slik de har krevd.

I  en e-post  til  kommunen 12. oktober skriver firmaet: “Dersom Storfjord kommune ikke avventer avgjørelse fra KOFA  og  velger å gjennomføre anskaffelsen, vil vi iverksette  midlertidig forføyning  og sende saken inn for  Nord-Troms  og Senja Tingrett.”

(Midlertidige forføyninger er et juridisk begrep, og et tiltak som gjøres  når det haster med å få et forhold midlertidig stansa eller gjennomført. Redaksjonell anmerkning.)

Samtidig gjør firmaet oppmerksom på at klagen sjølsagt vil trekkes dersom Storfjord kommune avlyser konkurransen.