Veid og funnet for lett

Ordfører Geir Varvik og Storfjord kommune sliter med å finne ny kommunedirektør. Nå skal det søkes i egne rekker.

Kommunen sliter med å finne en kommunedirektør  etter at Willy Ørnebakk slutta i stillinga tidligere i år – nærmest på dagen.

Sia da har tidligere kommunedirektør, Trond-Roger Larsen, vært konstituert i stillinga.

Kommunen har engasjert rekrutterings- og bemanningsfirmaet Jobzone til arbeidet med å finne den rette personen til stillinga. Det er budsjettert med cirka 150.000 til prosessen.

Det var i alt 10 søkere til den ledige stillinga da den blei utlyst, for andre gang. Etter at fire personer var til første intervju, trakk en av dem seg.

Kst. kommunedirektør Trond-Roger Larsen vil ikke meir. Slutter ved årsskiftet.

– Da intervjuutvalget vårt hadde intervjua to av dem andre gangen,
valgte de å  ikke tilby noen av dem stillinga, opplyser ordfører Geir Varvik, og føyer til at man, i  likhet med mange andre kommuner, sliter med å finne den riktige personen til kommunedirektørstilinga.

– Vi jobber videre, og må erkjenne at det er en smule vanskelig.
Samtidig må vi jobbe med et alternativ som må være på plass fra 1.  januar 2023. Her er vi heller ikke ennå i mål. Men vi skal klare å finne ei meget god løysning på dette, sier han.

–  Hvilket alternativ er det snakk om? Er de mulig å forlenge konstitueringa for Trond Roger Larsen?

– Nei, han har gjort det klart at han kan stå i stillinga til 31. desember, men ikke én dag lenger, så det må bli snakk om midlertid å rekruttere en internt, sier Geir Varvik.

Han opplyser at stillinga nå skal utlyses for tredje gang.

– Tidligere var det mange søkere til slike stillinger. Slik er det ikke nå lenger til tross for at lønna er ganske høg, godt over 900.000 hos oss , sier Geir Varvik, og føyer til at ingen av de som har vært inne til intervju har snakka om lønn. Han trur imidlertid at årsaken kan være at det finnes mange andre gode jobber som ikke er så arbeidskrevende som ei kommunedirektørstilling.

Her er lista over de som søkte:

  1. Søknad trukket
  2.  Søknad trukket
  3. Viggo Dale (60), prosjektådmann Ny Narvik kommune
  4. Søknad trukket
  5. Tor Arne Solvoll (51), arbeidssøker
  6. Hazhir Shamsi (35), jobbsøker
  7. Per Rosing-Petersen (61), sjølstendig konsulent
  8. Thormod Moi Felle (39), seksjonsledere Friskhet og mestring
  9. Søknad trukket
  10. Terje Andreas Malin (57), avdelingsleder