Vil kreve betaling av turgåere

Idyll i Steindalen. Ikke alle behøver å betale for å oppholde seg i området.

 

Nå må du snart betale for å gå på tur i Steindalen og på Sandørneset dersom kovmmunedirektørens innstilling til kommunestyret blir vedtatt.

Saka skal behandles i kommunestyret allerede  førstkommede torsdag.

Kommunesdirektøren framholder at det er  hensiktsmessig å gå i gang med avgift for adgang til disse to friluftsområdene allerede nå, ettersom de er godt tilrettelagt i henhold til de kriteriene som legges til grunn i Nord-Troms- prosjektet.

Populært turområde: Steindalen med en stadig mindre isbre. Nå kan du snart måtte betale for å gå på tur her.

– På den måten vil man skaffe seg et erfaringsgrunnlag med ordninga, og ikke minst vil det allerede fra 2023 gi tiltrengte midler til kommunebudsjettet slik at man også i framtida kan opprettholde høy kvalitet på tilbudet, skriver kommunedirektøren i saksframlegget.

Det har til nå vært praktisert frivillig betaling til områdene, men det har fungert dårlig, og har ikke gitt de store inntektene. Denne avgiften erstatter frivillig brukerbetaling i disse områdene.

Fra Sandørneset.

For Sandørneset skal det inntil 12 timer betales  20 kroner. For mellom 12 og 24 timer blir prisen 40 kroner. Ved unnlatelse av betaling:skal det koste 100 kroner.

For Steindalen foreslår kommune direktøren  50 kroner for inntil 12 timer og 100 kroner hvis man er i området
mellom 12 og 24 timer.  Tilleggsavgiften ved unnlatelse av betaling skal være 250 kroner.

Ifølge Allemannsretten har alle  adgang til ferdsel, opphold og høsting i utmark, så lenge man opptrer hensynsfullt og varsomt.  Friluftsloven åpner imidlertid for at eier eller rettighetshaver kan ta betalt for adgangen til et friluftsområde, etter visse kriterier.

Kommunen har ifølge saksframlegget til kommunesstyret årlig utgifter på over 130 000 kroner for tilrettelegging og vedlikehold i Steindalen, og 14500 kroner for Sandørneset. Utgiftene skriver seg fra blant anna renovasjon, brøyting og etableringskostnader med toaletter med årlig avskriving.