Hoppaneslaen

Det var utmarksslåtter på begge sidene av Hoppaneskjosen. På nordsida lå Kiil-eiendommen, og på sørsida Dreyer sin. Laen Magnar forteller om, er innringa.

Her fortsetter Magnar Ryeng fortellinga si om Hoppaneslaen. 

Magnar har også laga en skriftlig versjon. Den finner du her.