Kommunen frifunnet

Hatteng sentrum med rådhuset.

“Storfjord kommune har ikke foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av anleggstjenester knyttet til rehabilitering og oppgradering av vannanlegget i Indre Storfjord.”

Det er konklusjonen i en avgjørelse i tvistesaka om rehabilitering og oppgradering av Tverrdalen vannverk. En langdryg tvistesak er dermed ute av verden.

Kommunen hadde  utarbeidd en åpen tilbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser for anskaffelse av tjenester tilknytta rehabilitering og oppgradering av damanlegg i Tverrdalen vannverk. Verdien av kontrakten blei ikke angitt i tilbudsforespørselen, men i kommunen sitt investeringsbudsjett blei det satt av 5 500 000 kroner til prosjektet. Kommunen  mottok ett tilbud før fristen utløp, fra BAKS AS.  Etter forhandlinger inngikk kommunen i  januar 2020 kontrakt med BAKS AS.

Ryeng Anlegg AS klaga på vedtaket, og hevda blant anna at Storfjord kommune  har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av tjenester knytta til rehabilitering og oppgradering av vannanlegget i Tverrdalen. Tilbudskonkurransen skulle vært kunngjort i Doffin.

KOFA skriver i sin avgjørelse at ettersom anskaffelsen gjelder rehabilitering av vannverk, følger anskaffelsen reglene i forsyningsforskriften.

– Etter forsyningsforskriften § 5-2 er EØS-terskelverdien 51,5 millioner kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter. Innklagede estimerte anskaffelsens verdi til 5,5 millioner kroner. Anskaffelsen følger dermed forsyningsforskriften del I, og det foreligger ikke kunngjøringsplikt. Innklagede har dermed ikke foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, skriver KOFA i sin avgjørelse.