Kommunale veger: Ingen oppgradering i år

Parasvegen, her ved Vassdalen gård.

Det blir ingen ting av den lenge planlagte oppgraderinga av kommunale veger i Signaldalen. Det opplyser kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll.

Årsaken er at det har trukket i langdrag med å få den nødvendige konsesjonen på plass. Det er planlagt å ta ut grus på to steder: Nymo ved Parasvegen og Skogly på Fossevegen. Dersom det skal tas ut meir enn 10000 kubikkmeter, er det nødvendig med konsesjon, og den er det bergmesteren på Svalbard som styrer med, og ifølge kommunalsjefen er det en omstendelig prosess.

Det er imidlertid klart at begge masseuttakene er registrert i arealplanen, slik at det ikke er nødvendig med ny reguleringsplan.

Ifølge Dag Andreas Myrvoll er det grunneierne som skal ta arbeidet og kostnadene i forbindelse med konsesjonssøknaden. Men nå er kommunen og grunneierne enige om at de skal ta det sammen.

– Det blir ingen oppgradering i år, men jeg har fått forsikringer fra politisk hold om at pengene som er avsatt til formålet, 1,25 mill., vil bli overført til neste år, sier kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll.