Økt kjøpekraft!

Vi krever økt kjøpekraft! Økt kjøpekraft! Vi vil kjøpe meir! Kjøpe, kjøpe, kjøpe!

Statistikken viser at det no er 115.000 fattige barn i Norge. Og ditto fattige familier. Familier og barn som ikke har råd til ferie, til fritidsaktiviter.  Nei, mange har heller ikke nok til mat og klær.

Matsentralene landet rundt varsler om stadig lengre køer. De har ikke mat nok til alle.

Men det er ikke de som står på barrikadene og roper høyest om økt kjøpekraft. Det er ikke de som streiker og protesterer. Nei, de har nok med å få hverdagene til å henge i hop. Nok med overleve fra den eine dagen til den andre.

No er det lærerne som streiker. Sjukepleierne krever også høyere lønn. Alle krever høyere lønn. Økt kjøpekraft. Viktige yrker. Vi trenger gode lærere, sjukepleiere og folk alle andre yrker. Da eg slutta som lærer i 1988, hadde eg topplønn som adjunkt, 210.00 kroner i året. Så begynte eg som journalist, og tjente 150.000 kroner i året.  Og klarte meg fint med det også.

No tjener grunnskolelærere i snitt  589 920 kr (median) pr. år (kilde: utdanning.no). Sjukepleiernes gjennomsnittslønn er 563 000 kroner (forklarmeg.com) med alle tillegg.

Det er vanskelig å forstå at de trenger meir penger. Økt kjøpekraft. Hva er det man ikke har råd til med en halv million i årslønn?

Et altoverskyggende problem i den vestlige verden i dag er det enorme overforbruket. Og vi nordmenn ligger heilt toppsjiktet. Det er som om vi skulle kunne ta i bruk en ny klode når ressursene på den vi bor på, er oppbrukt. Slik er det ikke.

Ifølge det internasjonale naturpanelet, IPBES, er det registrert omfattende endringer i 75 prosent av miljøet på land og 66 prosent av det marine miljø.

IPBES slår fast at tapet av naturmangfold er aksellererende og uten sidestykke i menneskets historie, og at én million av klodens åtte millioner av plante- og dyrearter kan bli utrydda.

Hvorfor trenger vi stadig meir i lønn, stadig meir kjøpekraft?

– Jo, sier lærerne, vi har sakka akterut i mange år. Andre yrkesgrupper har fått meir enn oss. Det er færre som vil bli lærere blant anna på grunn av lønna. Sier de.

Imens lider elevene som ikke får si rettsmessige og lovpålagte undervisning.

Med en halv million i årslønn burde man ha rikelig «kjøpekraft». Og man svelter iallfall ihjel med ei sånn lønn.  

Det ervisst  lønnsforskjellene som er problemet, så vidt eg skjønner. Det er ikke tilfredsstillende at naboen og andre yrkesgrupper tjener bedre.

Så hvorfor kan man ikke heller forhandle om hvor mye de som tjener meir og mye meir enn den halve millionen, kan gå ned i lønn, istedenfor alltid å kreve økt kjøpekraft for de som tjener mindre?

Dikteren Sidsel Mørck uttrykte det slik i et dikt:

Å kjøpe-kjøpe er blitt en sykdom 

og den er farlig fordi vi tror 

at det bestandig er nok å ta av 

og evig rikdom på moder jord.