Vintervedlikehold blir advokatmat

Ikke akkurat nettopp: Snøbrøyting på Vassdalsjordet i Signaldalen ca 1955-56. Brøytebilen tilhører Erling Larsen. Personene som er med på bøytebildene (i alt 6) er: Bjarne Olsborg, Rudolf Olsborg, Helge Olsborg og brøytesjåføren Erling Larsen. Eier/informant: May Britt Rognli.

Ett av firmaene, Ryeng Anlegg AS,  som etter prekvalifisering var kvalifisert til å inngi tilbud i konkurransen om vintervedlikehold i perioden 2022-2026, har nå søkt om advokatbistand. – En gjennomgang av konkurransegrunnlaget, spørsmål og svar og kunngjøringen av konkurransen viser vesentlige feil ved konkurransen. Det skriver advokat Emilie Melbø Kristoffersen i advokatfirmaet Berngaard til Storfjord kommune

I brevet skriver advokaten at feilene knytter seg til mangler ved tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget og en rekke feil i konkurransegrunnlaget.

– Det er mildt sagt uklart hvilken anskaffelsesprosedyre som er igangsatt. Det hefter vesentlige feil og mangler ved utforming av tildelingskriteriene. Feilene kan ikke rettes på annen måte enn at konkurransen avlyses,  skriver Kristioffersen og krever at Storfjord kommune avlyser konkurransen.

Ifølge advokat Kristoffersen blei ikke konkurransegrunnlaget gjort tilgjengelig samtidig med kunngjøringen.

– Det mest alvorlige er at tildelingskriterier først ble gjort tilgjengelig etter prekvalifiseringen. Det kan ikke utelukkes at oppdragsgiver har tilpassa  tildelingskriteriene til en eller fleire av leverandørene som var prekvalifisert. Manglende tilgjengeliggjøring utgjør dessuten alvorlige brudd på de grunnleggende kravene til forutberegnelighet og likebehandling, heiter det i brevet fra advokatfirmaet Berngaard.

Advokat  Kristoffersen konkluderer med at feilene som er gjort i denne konkurransen medfører at konkurransen må avlyses.

Kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll opplyser at konkurransen vil utlyst på nytt.

(Saka oppdateres.)