Krever at konkurranse annulleres

Parti av Parasvegen. Her ved gården Vassdalen.

Baks AS har sendt inn klage på konkurransen om skogrydding ved Parasvegen. Begrunnelsen er at det av konkurransegrunnlaget framkommer minst to forskjellige utgangspunkt for måling av antall meter skogrydding. Nå har firmaet fått medhold.

I klagen peiker firmaet på at denne forskjellen utgjør cirka 220 meter, noe som  gjør at opplysningene i konkurransen er uklare.

Baks minner om at krav til konkurransegrunnlag i anskaffelsesforskriften er at konkurransegrunnlaget skal være klart, presist og utvetydig formulert, slik at det er mulig for alle “rimelig opplyste og normalt aktsomme leverandører” å forstå vilkårenes rekkevidde nøyaktig og på samme måte.

Og videre at poenget med et konkurransegrunnlag er å sette leverandørene i stand til å vurdere hva oppdragsgiveren etterspør og på hvilke vilkår. Konkurransegrunnlaget skal angi rammene for konkurransen og inneholde alle opplysninger som er av betydning for leverandørenes utarbeidelse av tilbud.

–I dette tilfellet er konsekvensen av uklarheten så stor at konkurransen må annulleres, grunnlaget avklares og sendes ut på ny konkurranse, skriver Baks.

Bernt Døhl i Baks opplyser at  firmaet fått medhold i klagen, og at konkurransen er utlyst på nytt.