Får tilskott til drift og vedlikehold av skuterløyper

Kommunen støtter arbeidet med å drifte skuterløypene i kommunen.

Skibotn Snøscooterforening har fått 16 105 kroner  i tilskott  til innkjøp av slodd og diverse utstyr til drift og vedlikehold av skuterløype.

De totale kostnadene er  64 420 kroner. Foreninga har også fått 5000 kroner i sponsing fra Origo Skibotn, og Wiiks Transport sponser tollkostnaden på innføring av slodden.

Det har  vært liten aktivitet i foreninga i det siste,  og drifta av skuterløypa har vært utført av et par av medlemmene. Nå har imidlertid foreninga fått nytt styre som ønsker nytt liv i foreninga, og vil drive slik at løypa blir et midtpunkt for naturopplevelser i Skibotn.

– Skuterforeningene i kommunen gjør en stor innsats med å holde løypenettet merka og i god stand, og deres innsats er avgjørende for å kunne holde løypene åpne. Skuterløypene i kommunen er mye benytta av både innbyggere og besøkende. Godtgjørelsen de mottar fra kommunen, dekker ikke alle utgiftene, og de frivillige legger ned en betydelig andel frivillig arbeid med løypene, skriver nærings- og utviklingsrådgiver Hilde Kristin Meistad Elofsson i begrunnelsen for støtta..

Tiltaket kommer inn under satsningsområde Stedsutvikling i  henhold til vedtektene for næringsfondet. Midler kan gis til bolyst- og trivselstiltak, og det kan gis tilskudd på inntil 25 prosent av godkjente kostnader.

 

 

2 kommentarer til “Får tilskott til drift og vedlikehold av skuterløyper”

  1. Hei
    Litt korrigering .
    Det er Wiiks Transport AS som har sponset fortollingskostnader , pluss at frakten fra Sverige var til kostpris . Transportør Wiiks Transport AS

Det er stengt for kommentarer.