Langdalsbrua på plass

Langdalsbrua i Langdalen er på plass. Nå er det trygt å krysse elva der det før var nødvendig å hoppe fra en stor stein på den eine sida til ditto på den andre.

Kåre Eriksen, en av de frivillige i Vestre Storfjord lysløypelag, er godt fornøyd. Han forteller at brua er ni meter lang og produsert av Nofi i Tromsø. Den har ligget på vent på flyvær på Elvevoll i en måneds tid. Men forleden var det flyvær, og et helikopter fra Heliteam løfta brua opp i Langdalen.

– Denne brua var egentlig tenkt brukt over elva ved utløpet av Øvervannet i Elvevolldalen. Men et par grunneiere som har hytter i området, ga ikke tillatelse. Begrunnelsen var at de ikke ville ha så mange turgåere så nær hyttene sine.  Skuffelsen er naturligvis stor blant andre grunneiere og turgåere, og resultatet blir at hytteeierne får turgåerne ennå nærmere hyttene når de nå må gå rundt Øvervannet for å komme videre, forteller Kåre.

Det er Ishavskysten friluftsråd, Lyngsalpan landskapsvernområde og Storfjord kommune som har gått sammen om å finansiere brua. Kåre veit ikke hvor mye den totale summen blir, men brua aleine anslår han til 30-40 tusen kroner.

3 kommentarer til “Langdalsbrua på plass”

 1. Jeg leser her at Kåre Eriksen hevder at “et par” hytteeiere ikke vil ha bru ved Øvervannet fordi de ikke vil ha turgåere så nært innpå hyttene sine, og at det har medført skuffelse for mange. Jeg kan forstå at noen blir skuffet over at brua ikke ble lagt der de ville, men det er direkte feil at vi ikke vil ha turgåere så nært inn på hyttene. Det har vært mye folk som har gått tur i området i en mannsalder, og det har aldri vært et problem for noen. Det er stadig vekk folk som stopper opp og hilser på når de går forbi hvis det er folk på hyttene. Det er hyggelig, og det er slik det skal være. At vi ikke vil ha turgåere nært hyttene, er altså direkte feil. Jeg syns faktisk at det er litt utidig å hevde noe sånt, uten å ha snakket med meg om saken i det hele tatt.

  Saken er vel heller den at hytteeierne ikke vil ha ei bru i utløpet av Øvervannet slik at strømmen av turgåere, blir styrt over elva på akkurat den plassen. Det er kanskje greiere å gå rundt, som Eriksen viser til. Eller bruke en av kloppene eller vasse over ved Nervannet. Da blir slitasjen på naturen fordelt. Turgåere har forresten kommet over elva uten bru før; som barn vasset vi over.

  Brua som var tiltenkt der, er vel viden kjent nå. Det er snakk om ei metallbru som er svært skjemmende i naturen. Det er altså flere hensyn og interesser som nok burde vært tatt i denne planleggingen, ikke bare det å legge til rette for turgåere. Området hører til Lyngsalpan landskapsvernområde, og det er mange hensyn som skal tas.

  Jeg, som grunneier, har ikke fått noe informasjon om hva som har vært planlagt i årenes løp, om endringer i planer m.m., og det er flere grunneiere enn meg dette gjelder. Nå leser jeg om dette på Facebook og her, i avisa til Tore. Nå er det jo slett ikke sikkert at det bare er Lysløypelaget som har sviktet ang. kommunikasjon og informasjon, det er flere aktører inne i bildet her.

  Jeg syns likevel ingenting om, som en av hytteeierne, å indirekte bli tillagt skylda for at Lysløypelaget ikke fikk det slik de ville. Hvis prosessen hadde vært ryddigere fra starten av, hadde vi kanskje i fellesskap, Lysløypelaget og grunneiere, funnet en god løsning på plassering av ei bru i området, om ikke denne stygge metallbrua, men en annen som har føyd seg mer passende inn i terrenget. Ellers syns jeg faktisk heller ingenting om å debattere slike saker på sosiale medium eller som her, en kommentar til et innlegg i ei lokalavis. Det går an å snakke med hverandre. Vi bor i samme bygd.

  1. Jeg synes heller ikke noe om å debattere ulike ting på nett, men jeg ble jo oppringt av iStorfjord om nybrua i Langdalen som nå gir mye tryggere ferdsel der. Jeg er ser at det kan føles urettferdig å bli tillagt meninger man ikke har om økt trafikk i området og det det medfører for oss lokale. Kanskje har enkeltutsagn i diskussen om dette blitt generalisert for sterk og skape feil inntrykk. Sånt skjer litt for ofte! Jeg vil heller se på din reaksjon som åpning av nye muligheter for å drøfte alternative løsninger for bruprosjektet. Kanskje kan en ny runde i større dialog med alle grunneiere i dalen sammen med kommunen og de andre samarbeidspartene medføre nye løsninger for å få opp ei trygg bru av hvilket som helst materiale slik at folk unngår å skade seg på klopper de vagler på på egen risiko og som stadig beveges av elva. Alternativ vandring rundt Øvervannet kan bli ei løsning, men turfolket etterspør bru i området. Dette ville være mye meir nyttig enn å grave oss ned i «skyttergraver» og beskylde hverandre for ulike ting! Elvevolldalen fortjener å kunne vises fram som noe vi alle er stolt over.

 2. Hvorvidt det blir bru over elva i Elvevolldalen i framtida, eller om den debatten skal i gang igjen, har jeg ingen formening om her og nå. Det er mange grunneiere i dalen som har eiendom på begge sider av elva og fossene, ikke bare de som har hytte i området. At folk har ulike meninger og interesser, er noe vi alle skal respektere. Vi tåler vel egentlig veldig godt alle sammen å være uenig om ting, tenker jeg.
  God helg, Kåre😊

Det er stengt for kommentarer.