Gyrosmitten: – Det offentlige må ta større ansvar!

– Jeg har inntrykk av at det bare er grunneierne som skal gjennomføre den nasjonale planen for utryddelse av Gyrodactylus salaris, sier lederen i Signaldalelva grunneierlag, Harald Olsborg.

Nå har medlemmer i laget og andre frivillige nylig avslutta årets arbeid med utsett av yngel og rogn i elva. Mellom 10 og 20 personer har i ulik grad deltatt i arbeidet, og dugnadskoordinator Randi Rognli kan melde om hundrevis av dugnadstimer bare i år.

Harald Olsborg frykter nå aller mest at smitten skal komme tilbake hvis ikke det offentlige tar en større del av ansvaret.

– Turistforeninga svikter totalt, Tollvesenet er ikke med i den nasjonale planen, og kommunen har heller ikke vært særlig aktiv.

– Hvis ikke smittefaren blir tatt på større alvor, kan det godt hende at det arbeidet vi har utført og de pengene som er brukt, er bortkasta, sier han.

Han viser til at turiststrømmen over landegrensen i området er stor, og har nå tatt initiativ overfor kommunen med sikte på å få til ei sms-varsling om smittefaren i likhet med den Lyngen hadde om skredfaren sist vinter.

Nå har ordfører Geir Varvik tatt opp hansken. I et brev til Statsforvalter Elisatbeth Aspaker foreslår han at Statsforvalteren sammen med Mattilsynet og eventuelt andre sørger for at det blir etablert ei  sms-varsling om smittefaren og hvilke forholdsregler som gjelder, slik Harald Olsborg har foreslått.

Lederen i Signaldalelvas grunneierlag, Harald Olsborg.

– Denne infoen må være på norsk, engelsk og for eksempel finsk, foreslår ordføreren, og meiner at ordninga bør gå over tre år slik at man kan høste erfaringer.

– Dersom man ikke gjør noe, er jeg redd for at sykdommen kan komme tilbake, noe absolutt ingen av oss ønsker, skriver ordfører Geir Varvik.

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker henviser til miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason. Helgason sier at saka sorterer under Mattilsynet.

Hos Mattilsynet var imidlertid sentralbordet stengt i dag da vi ringte. Nå håper vi de vil svare på epost, og kommer med ei oppdatering hvis så skjer.

Én kommentar til “Gyrosmitten: – Det offentlige må ta større ansvar!”

  1. Som grunneier og svært aktiv i stangfisket og også opprullingen av død fisk to år på rad så etterlyser jeg hva som skjer? Vi fikk beskjed om at elva ble stengt for alt fiske i 5 år. Dette kunne kanskje bli forlenget me ett år dersom man ikke var sikker på at gyroen var borte. Mattilsynet/Veterinærinstituttet drar denne saken veldig langt nå synes jeg og som grunneier vil jeg ha klare og opplysende beskjeder om hva som skjer. Det har aldri i mitt 63 år lange liv vært så mye fisk i elva vår og min gamle venn på 86 har heller aldri opplevd maken. Men elva er stengt! Hvem fan er det som bestemmer over elva vår er det vi som grunneiere eller er det Veterinærinstituttet med alle sine rare greier. Jeg vil fiske og det vil jeg jeg uten å bli katalogisert som tjuvfisker. Etter mitt begrep er elva levedyktig i massevis og en og annen fisk fanget på stang forandrer ikke dette. Men jeg forstår at vi er blitt husmenn på egen eiendom og kanskje må vente enda 10 år før vi kan fiske i egen elv, det synes jeg er tragisk og ikke minst ødeleggende for hår frihet til å høste av vårt overskudd.

Det er stengt for kommentarer.