Kan komme i gang i år

Denne aktiviteten kan det nå være slutt på. Nest år kan den planlagte slamlaguna i Skibotndalen tas i bruk.

SEPTIK Bygginga av slamlagunen i Skibotndalen kan komme i gang i år. Det trur daglig leder i Avfallsservice, Sigleif Pedersen.

I årevis har “gråvannet” fra septiktømminga gått rett på sjøen etter at slammet er skilt ut. Det har ført til mange klager fra folk. Fiskere har klaga over at redskaper blir tilgrisa, og for noen år sia blei det forbudt å bade på Kiil-leira.

Dersom alt går på skinner, kan det bli slutt på den måten allerede neste år. Da kan den nye slamlagunen i Skibotndalen stå ferdig.

Så langt har det ikke akkurat gått på skinner. NVE fremma innsigelse mot planen, og begrunna det at grunnundersøkelsen ikke var god nok. En klage på innsigelsen førte ikke fram. NVE opprettholdt innsigelsen.

Nå har Avfallsservice fått utført grunnboringer og en geologisk vurdering som pålagt av NVE, og resultatet er sendt inn. Arbeidet er utført av godkjent firma, og jobben er kontrollert av et ekstern firma, som igjen er godkjent av ytterligere et annet ekstern firma.

Sigleif Pedersen regner med at planene nå blir godkjent, for boringene viste at grunnen er god.

I neste omgang kan Storfjord kommune  godkjenne byggesøknaden, og så gjenstår det for Avfallsservice å søke om utslippstillatelse.

Det er abonnentene som skal betale investeringa over renovasjonsavgiften.