Vindkraftbransjens kyniske spill

Kartet viser vindkraftanlegg med en samlet produksjon på 5 TWh. Anleggene er tegnet med støysoner 45dB(A)Lden – der det ikke er tillatt med bolig- eller fritidsbebyggelse – og 40 dB(A)Lden som ikke er egnet til rekreasjon og friluftsliv. Det røde feltet i midten er det arealet som Troms Kraft oppgir de trenger for å produsere 5 TWh.
Illustrasjon: Bård S. Solem

Av  Bård S. Solem

Kåfjord kommunestyre vedtok i desember 2020 et enstemmig nei til vindkraft: “Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår kommune.”

18 måneder senere – i juni 2022- vedtok de samme kommunestyrerepresentantene  – med 7 mot 6 stemmer – å delta i “samarbeid med Troms Kraft i mulighetsstudie for etablering av vindkraftverk og hydrogenproduksjon i Kåfjord”. Dermed ble det ferske prinsippvedtaket satt til side!

Hva var grunnlaget for denne snuoperasjonen?

I et 2-siders saksframlegg henvises det til opplysninger gitt av Troms Kraft og deres pressemelding dagen før kommunestyremøtet. Det henvises også til “Noe info i saken – mer blir lagt frem i møtet”.

I notatet opplyser Troms Kraft at de kan produsere 5 TWh vindkraft innenfor et areal på 70 km2. Dette er faktafeil! Gjennomsnittet av alle andre vindkraftverk i Norge tilsier at Troms Kraft trenger et planareal på 175 km2 – ikke 70 km2 som de opplyser i saksframlegget! Dette er bevisst gjort for å forlede kommunestyrerepresentantene!

Hvis vi tegner inn vindkraftanlegg med en samlet produksjon på 5 TWh rundt Kåfjord ser vi det reelle bildet. Det er et helt annet bilde enn de 70 km2 som Troms Kraft antyder! Anleggene er tegnet med støysoner 45dB(A)Lden – der det ikke er tillatt med bolig- eller fritidsbebyggelse – og 40 dB(A)Lden som ikke er egnet til rekreasjon og friluftsliv.

Statistikken fra alle andre vindkraftverk i Norge tilsier at 365 km2 får støysone over 45 dB, og 675 km2 får støy over 40 dB hvis det skal utbygges 5 TWh i Helligskogen og Kåfjordfjellene. 1581 km2 blir påvirket innenfor en avstand på 5 km til turbinene – ikke minst reindrifta! Kåfjord kommune er til sammenligning 991 km2.

Ble dette tydelig formidlet i møtet av Troms Kraft?

Etter min oppfatning er saksframlegget – som skrinlegger prinsippvedtaket fra desember 2020 – mangelfullt og gir feil opplysninger som er egnet til å villede de folkevalgte.

Hvordan kan man stole på aktører som kommer med faktafeil allerede før arbeidet iverksettes? Det var det samme som skjedde i Salten der Blastr Green Steel påstod de kunne produsere 6 TWh innenfor et areal på 80-100 km2. Da bløffen ble avslørt økte de arealet til 150 km2 i neste saksframlegg. Selv det er alt for lite. I Fauske og Sørfold ble det blankt nei til vindkraft på samme tid som Kåfjord sa ja.

Dette er vindkraftbransjens kyniske spill!

2 kommentarer til “Vindkraftbransjens kyniske spill”

  1. Mot vindkraft. Koffer ødelegge moder jord når vannkrafta kan oppgraderes. Vindturbiner holder i 15 år kem ska då ta vare på skiten .

    1. Det er så høy beskatning på vannkraft at ingen vil investere der + hjemfallsretten. Motsatt med vindkraft. Det er det lav beskatning og det kan selges og selges til mafiaen og andre som vil tjene mye penger.

Det er stengt for kommentarer.