– Bjørnhumpen beste alternativ

Det er stort engasjement i saka om den planlagte 24 meter høge antennemasta midt i et svært viktig turområde på Bjørnhumpen.  

– Det er det beste alternativet, sier kommunikasjonskoordinator i Telenor, Pål Lukashaugen, på telefon nå i dag tidlig.

Etter at Statsforvalteren oppheva vedtaket om å gi dispensasjon for å bygge masta i et LNFR-område, har styret for Miljø, plan og drift behandla dispensasjonssøknaden på nytt, og opprettholdt vedtaket.

Plasseringa av den omstridte antennemata på Bjørnhumpen (rød ring). Bildet: norgeibilder.no. Bildet på topp: Google Earth.

Lukashaugen sier at Telenor skal ivareta tre forhold: Bedre dekning i Kitdalen, i Signaldalen og deler av E6 med Hatteng sentrum.  Plassering av antennemasta på Bjørnhumpen vil løyse dette best, ifølge Lukashaugen.

I et vedlegg til saka foreslår Morten Døhl at det etableres en basestasjon på Moen i Kitdalen, hvor  det maksimalt er 3,2 km til alle husstandene i Kitdalen. I tillegg etablere antenne og radio på Hatteng, for eksempel i kirketårnet, og etablere GSM 4G i antenne på Bårbakken. Det siste vil gi dekning i Nyli-området, som i dag har dårlig dekning.

Til det sier Lukashaugen at to master vil doble Telenors utgifter. Den løsninga vil dessuten ikke gi bedre dekning for Hatteng sentrum. Han føyer til at han er ganske sikker på at Nyli-området vil få bedre dekning med Bjørnhaumpen, men at det er en risiko for skygge akkurat der.

– Nå viser dekningskart at Bjørnhumpen ikke vil gi dekning for de øverste områdene på vestsida av Kidalen, mens plassering i Hattelia vil gi bedre dekning i heile dalen. Kommentar?

– Jeg er overbevist om at også disse områdene vil få god dekning for 4G på 800-frekvensen, mens det vil bli variabelt på de høyere frekvensene.

Lukashaugen fastslår at Telenor har gjort en hårfin vurdering av alternative plasseringer, og at dersom masta flyttes, vil ett av de tre områdene masta skal dekke, falle ut. Det viktigste målet er dessuten å skaffe de som mister telefondekninga når koppernettet fases ut, og som ikke har anna alternativ, mobildekning.

Ordfører Geir Varvik har opplyst at Telenor har satt en frist til 15. september dersom arbeidet ska gjøres i år. Lukashaugen sier at man regner med ei byggetid på seks-sju uker.

– Nå avventer vi at alle formaliteter kommer på plass med kommunen og Statsforvalteren, slik at vi kan sette i gang før vinteren, men det er vel noe optimistisk.