Opprettholder vedtaket

Styret for Miljø. plan og drift skal i morgen behandle saka om antennemast på Bjørnhumpen på nytt i et ekstra-ordinært møte der bare denne saka står på sakskartet,

Statsforvalteren oppheva tidligere i år Storfjord  kommunes vedtak om dispensasjon fra arealformålet LNFR i saka om antennemast på Bjørnhumpen. Statsforvalteren viste til at vedtaket er mangelfullt begrunna, og etterlater tvil om alle relevante forhold er vurdert i saka, herunder om kommunen har vurdert om tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynene bak LNFR dersom det ikke stilles krav om avbøtende tiltak.

Saka skal altså behandles på nytt i morgen, men det har ikke vært mulig å finne saksdokumentene til møtet på kommunens neyysider. Ordfører Geir Varvi opplyserimidlertid at innstillinga er positiv. Det vil si at vedtaket om disp opprettholdes.

Han sier at begrunnelsen er at man vurderer at sikkerheta for befolkninga i Kitdalen kommer foran friluftsinteressene i denne saka.

– I Kitdalen er det noen steder så dårlig dekning at man må stille seg på bestemte steder for å få dekning, noe som går ut over sikkerheta til folk ved behov for øyeblikkelig hjelp. Han viser også  til at barn og unge ikke har den mulighet til å holde kontaktene med vennene sine på samme måten som barn andre steder.

Geir Varvik opplyser at Telenor har satt en frist til 15. september i år.  Får de ikke klarsignal for bygging innen den datoen, vil det ikke blir bygging i år.